Sökning: "trend"

Visar resultat 16 - 20 av 5120 uppsatser innehållade ordet trend.

 1. 16. Ungern - dragkampen mellan regeringsmakten och högre utbildning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Svensson; Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Hungary; democratic backsliding; higher education institutions; civil society; democratic activity; changes of law; Central European University; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hungary is one of the countries that has followed the global trend of democratic backsliding. Inspired by the closing of the Central European University in Budapest we decided to take a closer look at which laws made it possible for the Hungarian government to implement these changes on the higher education institutions. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskors erfarenhet av etisk stress på akutmottagning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joakim Andersson; Lisa Bengtsdotter; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; Crowding; Emergency department; Content analysis; Etisk stress; Crowding; Akutmottagning; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Ett ökat patientinflöde på akutmottagning är en global trend där hög arbetsbelastning ärkopplad till ökad dödlighet. Tillgången på vårdplatser är en viktig faktor för att påverkaarbetsbelastningen. I Sverige har antalet vårdplatser på sjukhusen under de senastedecennierna minskat. LÄS MER

 3. 18. Monitoring of heat exchanges in thesnowpack of Foxfonna glacier, Spitzbergen,Svalbard.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Thibault Desjonquères; [2022]
  Nyckelord :Glaciers; Glaciology; Svalbard; Geophysics; Superimposed Ice; Foxfonna; Geology.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The processes of meltwater storage in firn and the impact of refreezing on firn-coveredglaciers have been investigated on the Greenland ice-sheet. On Svalbard, climate changepromotes the disappearance of firn on glaciers. LÄS MER

 4. 19. Intryck av Sävsjön : en förstudie till gestaltningen av en naturcamping

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henrik Wangsten; [2022]
  Nyckelord :camping; naturturism; platsupplevelse; genius loci; fenomenologi; kvalitativ analys; landskapsanalys; analysmetoder; platsanalys; stedsanalys; Louisiana; landskapsarkitektur; förstudie;

  Sammanfattning : How does one design with respect to the place? A large part of our built environment today has taken existing natural prerequisites into little or no consideration, which has resulted in a widespread loss of place – a bland expression of architetcure. The answer may lie in our fundamental understanding of place and how we choose to perceive our surroundings. LÄS MER

 5. 20. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gabriel Thor; [2022]
  Nyckelord :markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Sammanfattning : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. LÄS MER