Sökning: "trend"

Visar resultat 26 - 30 av 5296 uppsatser innehållade ordet trend.

 1. 26. Effects of plant polar lipids on postprandial glycemic regulation in healthy humans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Yijia Yao; [2022]
  Nyckelord :plant polar lipid; meal study; clinical study; postprandial glycemic regulation; applied nutrition and food chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In light of diabetes becoming a global discussion topic, some steps ought to be taken to help reduce the number of individuals suffering from the disease. Keeping good glycemic control through a healthy diet helps prevent diabetes and cardiovascular disease. Plant lipids are increasingly being studied for their postprandial effects on humans. LÄS MER

 2. 27. Backshore Once Offshored Manufacturing? : Exploring Sustainability as a Driver for Backshoring Decisions in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Valeria Bracamonte Nuñez; [2022]
  Nyckelord :offshoring; backshoring; sustainability; environmental system analysis tools; environmental decision making; Swedish automotive industry and global steel industry;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted for Hanza Holding AB which is a global company with production facilities grouped into local clusters in proximity to its clients. The company has experienced an increased demand from companies seeking to relocate their production back to their home countries to be closer to their end markets. LÄS MER

 3. 28. Inkluderande undervisning av högpresterande elever i matematik : En studie om hur lärare inkluderar högpresterande elever i matematik i årskurs 4–6 i det heterogena klassrummet genomdifferentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Svärd; [2022]
  Nyckelord :differentierad undervisning; heterogena klassrummet; högpresterande elever; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer undersöka hur lärare inkluderar högpresterande elever i matematik i årskurs 4–6 i det heterogena klassrummet genom differentiering. Urvalet av informanter består av fem mellanstadielärare och en speciallärare i matematik. LÄS MER

 4. 29. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 5. 30. How Incentives Drive our Future: An Empirical Analysis of Incentives for BEV Adoption

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Amelie Klaus; [2022]
  Nyckelord :Electric Vehicles; BEV; Technology Adoption; Incentives; Tax Efficiency;

  Sammanfattning : The adoption of electric vehicles (EVs) has only been a matter of time since the first governments proclaimed bans on combustion vehicles in the near future. As a new technology, however, EVs face various adoption barriers that lengthen the process. Governments globally have aimed to mitigate these by offering EV incentives. LÄS MER