Sökning: "trendbevakning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet trendbevakning.

 1. 1. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Maria Jalvemo; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. LÄS MER

 2. 2. Omvärldsanalys eller "Fingerspitzengefühl"? - En kvalitativ studie på omvärldsanalys i turismbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Rune Selstad; Jakob Ljungqvist; [2007]
  Nyckelord :turism; omvärldsanalys; business intelligence; scenario planering trendbevakning; beslutsprocesser; Tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Turismbranschen kännetecknas i dag som turbulent och känslig för konjunktursvängningar, denna känslighet för omvärldsförändringar sätter krav på aktörerna att ha djupa insikter i hur resenären ser ut idag och hur resenären vill se ut i morgon. För att kunna uppnå denna insikt krävs en fungerade omvärldsanalys. LÄS MER