Sökning: "trender livsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden trender livsmedel.

 1. 1. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emilie Åberg; [2018]
  Nyckelord :distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Sammanfattning : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. LÄS MER

 2. 2. Ha'vre så bra : En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elly Reitsma; Alexander Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Oatly; hållbarhet; veganism; coolt; trend; medveten konsument; retorik; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. LÄS MER

 3. 3. Hälsa på tallriken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elisabeth Holmström; Julia Stövander; [2017]
  Nyckelord :marknadsföring; trender; konsumtion; livsmedel; medvetenhet; Hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälsa är idag ett hett samtalsämne. Intresset syns inte bara i olika sociala medier utan numera även tydligt i dagligvaruhandelns hyllor bland all vanlig mat. Vad vi handlar, lagar och äter har blivit allt tydligare markörer för vilka vi är och vi vill vara. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan IT och affär : hur företag skapar värde genom IT-investeringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bälter Eronell; Sadia Hasan; Julia Wahlund; [2016]
  Nyckelord :IT; strategi; affärsanpassning; innovation; digitalisering; värde;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har värdeskapande genom IT-investeringar inom en organisation studerats för att hitta vad som styr värdeskapandet samt hur värdet formas. Inledningsvis utfördes en kvantitativ studie för att urskilja företag med tydliga IT-investeringstrender i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter till minskat matsvinn i Sverige – En risk-nyttoanalys av att sälja ut charkprodukter efter passerat bäst före-datum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Agnes Båvall; Gustav Israelsson Rällfors; [2015]
  Nyckelord :L. monocytogenes; listeria; listeriosis; food waste; unnecessary food waste; cured meat products; Mathematics and Statistics; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Unnecessary food waste in Sweden is approximately 1,2 billion kilograms each year and this has consequences for both the environment and resources. The purpose of this project is to investigate if it is possible to reduce the unnecessary food waste, by selling cured meat products to a lower price in supermarkets, after the expired date but at the same time take people’s health into account. LÄS MER