Sökning: "trendspaning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet trendspaning.

 1. 1. Framtidens mat : Hur resonerar konsumenter kring matval och hållbarhet idag och för framtiden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Alice Clivemo; Maja Svensson; [2020]
  Nyckelord :Behavior; Future food; food choices; trendspotting; sustainability; Beteendemönster; framtidens mat; hållbarhet; matval; trendspaning;

  Sammanfattning : Matval styrs av flera olika aspekter, vilket gör det komplext. Detta innebär också att det ofta är svårt att styra konsumenten att förändra sina matval till att bli mer hållbara. Studiens syfte är att ur ett hållbarhetsperspektiv undersöka hur konsumenter resonerar kring matval idag och för framtiden. LÄS MER

 2. 2. Trendspana med fokus på agil arbetsmeod & tjänstedesign : En kvalitativ studie om att hålla en agil, svensk bankorganisation ajour med omvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Malm; Amelia Thylander; [2020]
  Nyckelord :Agile; Scaled Agile Framework; Trendspaningsmetod; Trendspana; Trender; Agil; Tjänstedesign; Bank; Omvärldsbevakning;

  Sammanfattning : Att förutspå framtiden är något som är av vikt för organisationer som vill hålla sig ajour med dagens snabbt föränderliga värld. Det är viktigt för företag att befinna sig på marknaden vid rätt tidpunkt och med rätt typ av tjänst eller produkt. LÄS MER

 3. 3. Minimalistisk läsmagi: Att designa ett minimalistiskt bokomslag till fantasyromanen Harry Potter och De Vises Sten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Na-Na Bergsten; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; minimalism; design; bokomslag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta fram ett minimalistiskt bokomslag till fantasyromanen HarryPotter och De vises sten av J.K Rowling. Studien riktar sig till målgruppen svenska läsare. LÄS MER

 4. 4. Att förpacka en positiv association - Att designa en kondomvarumärkesförpackning som ger positiva associationer och genom det minskar det jobba i en köpsituation för ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lisa Blyckert; [2017]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesbyggande; designprocess; associationer; varumärkesassociationer; kondomer; ungdomar; kondomförpackning; varumärkeskommunikation; grafisk design; GDK; exjobb;

  Sammanfattning : Kondomer är ett preventivmedel som både skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet, det kan användas av alla och är enkelt att få tag på. Ändå är Sveriges ungdomar bland de sämsta i Europa på att använda kondomer. Det är pinsamt, säger många. Pinsamt att prata om, pinsamt att inneha och pinsamt att köpa. LÄS MER

 5. 5. Den digitala teknologins integrering i trendsökningsprocessen : i fristående butiker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Gruvander; Andrea Eriksson Palmgren; [2016]
  Nyckelord :Trendprognoser; inköp i butik; sortimentsplanering; fristående butik; digital teknologi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har det blivit svårare för företagen att vara uppdaterade i de snabbt växlande trenderna. Därmed kunna möta kundernas behov här har den digitala teknologin fått en allt större inverkan. LÄS MER