Sökning: "triader"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet triader.

 1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 2. 2. Hur country of origin som en del av ett varumärkeskoncept påverkar ett företags internationaliseringsbeslut : En fallstudie av företaget Boomerang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mia Ekholm; Johanna Schmidt; [2011]
  Nyckelord :Country of Origin; Varumärkeskoncept; Internationalisering; Nationsimage; Boomerang;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie av företaget Boomerang utreda hur ett varumärkeskoncept med en stark koppling till företagets ursprungsland påverkar beslutsfattandet kopplat till företagets internationalisering. Med avstamp i det teoretiska ramverket där det beskrivs hur country of origin som en del av ett varumärkeskoncept kan påverka ett företags internationalisering genomfördes intervjuer med Boomerangs VD och med företagets marknadschef. LÄS MER

 3. 3. Retorisk gudstjänst En språklig-retorisk studie av en gudstjänst i Saronkyrkan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Erik Winerö; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en retorisk analys av en gudstjänst. Utgångspunktenär att en gudstjänst kan utgöras av en retorisk enhet och att dessolika delmoment, vart och ett, och tillsammans kan ses somargumenterande för en eller flera teser. LÄS MER

 4. 4. Kundtillfredsställelse i åkeribranschen : Skillnader mellan transportköpares förväntningar och transportleverantörens utförda tjänst

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Malin Claesson; Jessica Rosengren; Josefine Stangnes; Jessica Steen; [2007]
  Nyckelord :Åkeribranschen; Kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, Logistik, EKL 361, VT 2007Författare: Malin Claesson, Jessica Rosengren, Josefine Stangnes & Jessica SteenHandledare: Åsa GustafssonTitel: Kundtillfredsställelse i åkeribranschen -skillnader mellan transportköpares förväntningar och transportleverantörens utförda tjänstProblemdiskussion:På grund av den höga konkurrenssituation som råder i den svenska åkeribranschen krävs att företag lägger stor vikt vid att säkerställa kvalitetsegenskaper vid leverans av transporttjänster. För att företaget ska vara konkurrenskraftigt krävs inte bara att möta kundens önskemål utan även att överträffa deras förväntningar. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan ekonomisk och organiserad brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Sjöstrand; [2000]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ekonomisk och organiserad brottslighet och även något om hur dessa former av brottslighet bekämpas. Slutligen presenteras olika drag hos de båda typerna av brottslighet, vilka enligt författarens mening utgör samband och kopplingar mellan de båda områdena. För att kunna motverka något, måste man veta hur det ser ut. LÄS MER