Sökning: "triads"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet triads.

 1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av drivningsentreprenad inom en skogsägarförening : utvärdering av utförda tjänster ur ett triadperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ida Tjärnström; [2018]
  Nyckelord :skogsägare; tjänstemän; principalkomponentanalys; enkäter; skogtjänstekvalitet;

  Sammanfattning : Privata skogsägares nöjdhet är viktigt för virkesköpande organisationer som är bero-ende av kontinuerliga virkesleveranser från skogsägare. Skogsägarens nöjdhet påverkas av hur denne upplever kvalitén på den avverkningstjänst som köpts i samband med virkesaffären, vilket direkt påverkas av den enskilda drivningsentreprenören som utför tjänsten åt virkesköpsorganisationen. LÄS MER

 3. 3. Wolves in Sheep's Clothing - A Study of Recruitment Processes and the Dark Triad's Allure

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Niklas Söderberg; André Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Dark triad; Recruitment; Assessment; Leadership;

  Sammanfattning : Paulhus and Williams (2002) called attention to the three, while conceptually distinct, empirically overlapping personality constructs as a unified field of study, named the Dark Triad: Machiavellianism, subclinical narcissism, and subclinical psychopathy. The consensus of the present literature is that Dark Triad individuals are successful when it comes to seizing leadership positions, without necessarily having the ability to be successful once in those positions. LÄS MER

 4. 4. Short Dark Triad : En begreppsvalidering av svensk översättning med femfaktormodellens IPIP-120 och Swedish universities Scales of Personality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Jimmie Eklund; Niclas Hultman; [2015]
  Nyckelord :Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; five factor model IPIP-120 ; validity; reliability; psychopathy; narcissism; machiavellianism; Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; femfaktormodellen IPIP-120 ; validering; reliabilitet; psykopati; narcissism; machiavellism;

  Sammanfattning : Dark triad är en kombination av mörka personlighetsdrag som består av subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism (Paulhus & Williams, 2002). Jones och Paulhus (2013), utvecklade Short Dark Triad (SD3), ett test som mäter dark triads personlighetsdrag. LÄS MER

 5. 5. Rätt skala blir inte automatiskt en bra improvisation. : En musikanalytisk studie av fem olika pianosolon spelade av erkända jazzmusiker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Tommy Christensen; [2014]
  Nyckelord :music; jazz; piano; improvisation; learning; phenomenology; hermeneutic; musik; jazz; piano; improvisation; lärande; fenomenologi; hermeneutik.;

  Sammanfattning : Det finns en hel del litteratur som lär ut jazzimprovisation, men få som visar vilka musikaliska strukturer som kan användas för att få det att låta ”jazzigt”. I den här kvalitativa studien utforskas därför likheterna mellan fem olika utvalda jazzimprovisationer i piano. LÄS MER