Sökning: "triads"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet triads.

 1. 1. The Business Judgment Rule : Tillämpningen i svensk rätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Moa Lindström; [2019]
  Nyckelord :ABL; the business judgment rule; styrelseledamot och skadeståndsansvar.;

  Sammanfattning : Det har under en tid diskuterats huruvida den princip som i amerikansk rätt kallas the business judgment rule även förekommer i svensk rätt. Frågan har varit föremål för diskussion i flertalet artiklar och det är därför relevant att utreda huruvida principen förekommer i svensk rätt samt om en sådan princip kan anses vara förenlig med det skadeståndsansvar som styrelseledamöter har enligt 29 kap. LÄS MER

 2. 2. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 3. 3. Pedigree reconstruction reveals large scale movement patterns and population dynamics of wolverines (Gulo gulo) across Fennoscandia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Stephanie Higgins; [2019]
  Nyckelord :wolverine; pedigree; dispersal; genomics; connectivity;

  Sammanfattning : Dispersal is a biological imperative for many species, facilitating gene flow and influencing population dynamics. Modern landscapes are increasingly fragmented, leaving species that rely on dispersal trapped in ever shrinking areas. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av drivningsentreprenad inom en skogsägarförening : utvärdering av utförda tjänster ur ett triadperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ida Tjärnström; [2018]
  Nyckelord :skogsägare; tjänstemän; principalkomponentanalys; enkäter; skogtjänstekvalitet;

  Sammanfattning : Privata skogsägares nöjdhet är viktigt för virkesköpande organisationer som är bero-ende av kontinuerliga virkesleveranser från skogsägare. Skogsägarens nöjdhet påverkas av hur denne upplever kvalitén på den avverkningstjänst som köpts i samband med virkesaffären, vilket direkt påverkas av den enskilda drivningsentreprenören som utför tjänsten åt virkesköpsorganisationen. LÄS MER

 5. 5. Wolves in Sheep's Clothing - A Study of Recruitment Processes and the Dark Triad's Allure

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Niklas Söderberg; André Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Dark triad; Recruitment; Assessment; Leadership;

  Sammanfattning : Paulhus and Williams (2002) called attention to the three, while conceptually distinct, empirically overlapping personality constructs as a unified field of study, named the Dark Triad: Machiavellianism, subclinical narcissism, and subclinical psychopathy. The consensus of the present literature is that Dark Triad individuals are successful when it comes to seizing leadership positions, without necessarily having the ability to be successful once in those positions. LÄS MER