Sökning: "triage akutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden triage akutmottagning.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSE AV BEMÖTANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Lenner; Gustav Mattsson Ståhl; [2020]
  Nyckelord :Encounter; experience; emergency room; communication; health professionals; patient.; Bemötande; upplevelser; akutmottagning; kommunikation; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : The climate at the emergency room is stressful and the staff is under high pressure. Communication between staff and patients is suffering from this and the number of complaints about communication has increased in Sweden. Patients want to be seen as human beings, taken seriously and given attention. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse vid bedömning av bröstsmärtor i triagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Ida Vindrot; [2019-08-16]
  Nyckelord :akutmottagning; bröstsmärta; sjuksköterska; symtom; triage; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av huvudanledningarna till att folk söker akutvård. Med åldrande befolkning, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor kommer problematiken att öka. Symtomet bröstsmärta kan tala för många allvarliga och icke allvarliga tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadshavarens erfarenhet av mötet med sjuksköterskan i triagen på en barnakutmottagningen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Liselotte Andersson; [2019]
  Nyckelord :akutmottagning; barn; förälder; upplevelse; triage; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : EN INTERVJUSTUDIE Författare: Andersson. L.Vårdnadshavarens möte med sjuksköterskan i barntriagen på en akutmottagning. Intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Triage på akutmottagning vid misstänkt hjärtinfarkt : Erfarenhetsbaserad eller evidensbaserad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carina Brinck; Josephine Fyr; [2019]
  Nyckelord :triage; hjärtinfarkt; prioritering; akutmottagning; kön; ålder; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Var femte patient på akutmottagningen söker vård på grund av akut bröstsmärta, om smärtan misstänks vara kardiellt utlöst skall patienten utredas för hjärtinfarkt. På akutmottagningen skall sjuksköterskan skyndsamt fatta beslut om vilken patient som är i störst behov utav medicinsk bedömning av läkare för att minimera risk för framtida komplikationer för patienten. LÄS MER