Sökning: "triagering"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet triagering.

 1. 1. Upplevelsen av samverkan i beslutsfattandeprocessen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Jansson; Matilda Åström; [2019-08-16]
  Nyckelord :beslutsfattande; samverkan; team; sjuksköterska; skötare; triagering; beslutsfattandeprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag står inför många utmaningar för att upprätthålla god och säker vård. På en psykiatrisk akutmottagning i Västsverige fanns en efterfrågan och ett behov av att studera samverkan och beslutsfattande i triageringen för att förbättra samverkan i teamet och identifiera förbättringsområden att arbeta mot. LÄS MER

 2. 2. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess påverkan på patientsäkerheten : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilie Albertsson; Malin Lennmark; [2019]
  Nyckelord :Work-related stress; Emergency department; Patient safety; Nursing; Arbetsrelaterad stress; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Akutsjukvården identifierar och behandlar patienter som är kritiskt sjuka. Med triagering som används på det flesta akutmottagningar i Sverige, rangordnas patienterna utifrån olika kriterier och patienterna prioriteras utifrån dem som omedelbart behöver träffa en läkare och de som kan vänta. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning - En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Karlsson; Emilia Engström Jansson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Erfarenheter; Hot; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper störst risk att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 5. 5. Triageringsrutiner för akut mottagande av kolikhästar på fyra svenska hästkliniker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Alström; Mathilda Nygårds; [2019]
  Nyckelord :häst; triagering; triageringssystem; prioritering; kritisk; akut; erfarenhet; vitalparametrar; patientsäkerhet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Forskningsområdet för triagering är väl studerat inom humanvården och användning av triageringssystem har gett goda resultat på akutmottagningar. Triagering innebär att patienten får en bedömning av sjukdomstillståndet och prioriteras därefter enligt allvarlighetsgrad. LÄS MER