Sökning: "triagesystem"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet triagesystem.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Tran; Jimmie Winkler; [2021-03-02]
  Nyckelord :Triage; triagesystem; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll; symtom och tecken; samverkan; erfarenhet och klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Background: An Emergency unit manages an extensive variety of patients with different conditions and ailments. It is the responsibility of the department to deal with, and treat, everything from minor to major conditions requiring immediate medical attention. Typically work is organized and prioritized with the support of a triagesystem. LÄS MER

 2. 2. Byte av triagesystem från RETTS till SATS i ambulansverksamhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Kristin Möller; Malin Wahlström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Nyckelord :akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Sammanfattning : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. LÄS MER

 4. 4. Triage på akutmottagning : Faktorer som påverkar sjuksköterskors beslutsfattande vid identifiering av svårt sjuk patient

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Per Hoflin; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Triage; Triagesystem; Beslutsfattande; Faktorer;

  Sammanfattning : På akutmottagningar utför sjuksköterskor den initiala medicinska bedömningen av allvarlighetsgraden hos de sökande patienterna. Patienterna sorteras då till rätt sektion och sjuksköterskorna måste bedöma om, och i så fall hur länge patienten kan vänta på läkarbedömning och behandling. Denna process kallas triage. LÄS MER

 5. 5. Ett möte som räknas

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Stephanie Prütz; [2020]
  Nyckelord :akutmottagning; kommunikation; patient; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En akutmottagning är en komplex miljö där fokus ligger på att identifiera de mest akut sjuka patienterna och ge dem nödvändig vård och behandling. För personalen är systemet en självklarhet medan patienterna inte kan de oskrivna reglerna och oftast inte är insatta i olika triagesystem. LÄS MER