Sökning: "triangeltest"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet triangeltest.

  1. 1. Saltkonsumtion till saltreduktion - sensorisk skillnad i saltreducerad industriell rotfruktssoppa

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Jannice Wahlgren; Isabelle Sjöberg; [2016]
    Nyckelord :Salt; saltreduktion; processade livsmedel; sensorik; triangeltest;

    Sammanfattning : Människan har i alla tider varit beroende av salt för kroppens funktioner, men i dagens samhälle äter många alldeles för mycket salt som också är en bidragande faktor i vanliga livsstilssjukdomar som hjärt-­ och kärlproblematik. Många företag i livsmedelsindustrin jobbar idag aktivt med att reducera salt i sina produkter och detta arbete är en utmaning då sensoriska attribut som smak, doft och konsistens inte bör försämras. LÄS MER