Sökning: "triangulering samhällsvetenskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden triangulering samhällsvetenskap.

 1. 1. Barn och unga med förvärvade hjärnskador : föräldrasamverkan kring stödinsatser i skolan

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sabina Edin; Cecilia Hansson; [2011]
  Nyckelord :förvärvad hjärnskada; aquired brain injury; barn; föräldrasamverkan; stödinsatser;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats var att undersöka och belysa hur föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador i grundskole- samt gymnasieålderåldern, upplever samverkan mellan hemmet och skolan samt skolans stödinsatser.Vi har använt oss av flera metoder i studien genom tillämpning av triangulering med intervjuer, enkäter och skriftliga källor. LÄS MER

 2. 2. Kommuners satsningar på demokratiåtgärder : - Påverkas deltagandet?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Theresia Grön; [2008]
  Nyckelord :Statsvetenskap;

  Sammanfattning : I västerländska samhällen lyfts demokratiteorier som direkt deltagande, deliberativ och deltagardemokrati lyfts allt oftare fram som en möjlig åtgärd på problemet med medborgarnas minskade politiska deltagande. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om kommunernas satsningar på ökad medborgardemokrati leder till ett ökat medborgerligt deltagande i det politiska livet, samt om deltagandet påverkas av hur kommunerna valt att satsa på demokratiåtgär. LÄS MER