Sökning: "triathlet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet triathlet.

 1. 1. Sambandet mellan rörelseekonomin vid cykling och löpning för elitaktiva triathleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marie Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Gross efficiency; cycling; running; Rörelseekonomi; cykling; löpning;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan rörelseekonomin (GE) i cykling och löpning, hos elitaktiva triathleter. Vidare syftar denna studie till att undersöka om det finns någon skillnad mellan GE vid cykling och löpning samt om det finns någon könsmässig skillnad i GE för dessa två olika aktivitetsformer. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan delta efficiency i cykling och löpning för elitaktiva triathleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rasmus Andersson; Viktor Wahrenberg; [2019]
  Nyckelord :Delta efficiency; triathlon; cycling; running; Delta efficiency; triathlon; cykling; löpning;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan delta efficiency (DE) i cykling (DEcykel) och löpning (DElöp) för elitaktiva triathleter. Vidare syftade studien till att undersöka om DEcykel och DElöp skiljer sig samt om det är skillnad i DE mellan kvinnliga och manliga triathleter vid respektive aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Ironmantriathleters självbild och motivationsfaktorer : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mia Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Gemenskap; Ironman; livsstil; motivation; subkultur; triathlet;

  Sammanfattning : Triathlon är ett idrottsfenomen som ökat i popularitet under de senare åren och haft en snabb utvecklingskurva sedan den trädde in som OS-gren i Sydney år 2000. I Kalmar förknippas triathlon främst med fulldistansen Ironman, som är ett av de största och mest kända idrottsevenemangen inom triathlon. LÄS MER