Sökning: "tribology"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet tribology.

 1. 1. High temperature tribological evaluation of a self-lubricating laser cladding with and without external solid lubricant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Cecilia Nemeth; [2020]
  Nyckelord :high temperature tribology; hot metal forming of aluminium; self-lubricating laser cladding; external solid lubricant;

  Sammanfattning : The purpose of the project work was to build knowledge of the tribological behaviour of self-lubricating laser cladding, with and without external solid lubricant during conditions relevant for hot metal forming of aluminium. The materials used during the project were plates coated with a Ni-based self-lubricating clad and a reference sample of work tool steel. LÄS MER

 2. 2. Tribological characterisation of additively manufactured hot forming steels

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anna Vikhareva; [2020]
  Nyckelord :High temperature tribology; additive manufacturing; hot stamping; maraging steel; H13; galling;

  Sammanfattning : Over the last decade, the application of ultra-high strength steel as safety components and structural reinforcements in automobile applications has increased due to their favourable high-strength-to-weight ratio. The complex shaped components are widely produced using hot stamping. LÄS MER

 3. 3. Standard vs. revolutionary sealing: : An investigative thesis on two methods of conceptual designing with regards to the root causes of failure mode in raw mill 7.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Karim Abou El Alamien; [2020]
  Nyckelord :Failure mode; Mechanical seal; Tribology; Raw mill; Cement; Lagerhaveri; Mekanisk tätning; Tribologi; Råkvarn; Cement;

  Sammanfattning : The grinding rollers of raw mill 7 operate in very harsh conditions and, because of this, suffer from excessive failure mode due to lip seal deterioration. Foreign material penetrates the deteriorated lip seal and enters the bearings resulting in bearing failure. LÄS MER

 4. 4. Material Transfer Mechanisms during Interaction of Aluminium Alloy and Tool Steel at Elevated Temperatures

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gabriel Macêdo; [2020]
  Nyckelord :material transfer mechanisms; high temperature tribology; hot metal forming tribology; hot-stamping of aluminium alloys; aluminium alloys;

  Sammanfattning : Hot stamping of aluminium alloys allows for increased formability, decreased springback and the possibility of integrating age-hardening heat treatments into the process. However, it can be challenging due to the occurrence of material transfer of aluminium onto the tool, as aluminium is prone to adhesion even at low temperatures. LÄS MER

 5. 5. Analys av tunn rostfri hylsa i klämförband

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Kristin Marwén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hylsan som undersökts är av material AISI 440B och hade till syfte att verka som en förstärkt slityta i en 3D-applikator för exempelvis tätningsmedel och lim. Hylsan ska förhindra slitage i svivelmekansimen i applikatorn, och härdas för att erhålla en hård yta som kan motstå de abrasiva ämnen som transporteras genom applikatorn. LÄS MER