Sökning: "tricot"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet tricot.

 1. 1. Kapitalstruktur inom Textilindustrin - En kvantitativ analys av förändringar gällande kapitalstrukturen inom fem utvalda bolag mellan år 2008 och 2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Karlsson-Alalahti; Karl Persson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; pecking order teorin; trade-off teorin; Sverige; textilindustrin; H M; MQ; Ellos; Nelly; Gina tricot; pilotundersökning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Textilindustrin står inför ett paradigmskifte där marginalerna blirmindre, och den klassiska konfektionshandeln ser idag inte likadan ut som den gjorde förr.Aktörer inom industrin måste kämpa mer för att bibehålla dess marginaler och de senaste 2decennierna har den svenska klädindustrin i jämförelse med resten av sällanköpshandelnpresterat sämre. LÄS MER

 2. 2. E-handel eller fysisk handel - det handlar bara om handel. : En kvalitativ studie om hur detaljhandelsföretag kan skapa en enhetlig upplevelse genom implementering av en omnikanalstrategi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Petronella Lång; Martin Liedholm; [2019]
  Nyckelord :Omni channels; Unitary experience; Digital sales channels; Digital marketing channels; Physical sales channels; Physical marketing channels; Retail; Retail chains.; Omnikanaler; Enhetlig upplevelse; Digitala försäljningskanaler; Digitala marknadsföringskanaler; Fysiska försäljningskanaler; Fysiska marknadsföringskanaler; Detaljhandel; Detaljhandelskedjor.;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har förändrats i och med digitaliseringens framfart. Teknikens utveckling tillsammans med en större andel uppkopplade konsumenter innebär nya försäljnings- och marknadsföringskanaler för detaljhandlare. LÄS MER

 3. 3. Femvertising: feminism i syfte att sälja : en undersökning om konsumenters perspektiv på konceptet femvertising

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Tilda Hallencreutz; Agnes Jacobson; [2019]
  Nyckelord :femvertising; feminist advertising; female representation; consumer perspective; consumer culture;

  Sammanfattning : Femvertising is a relatively new concept that describe the use of feminism in advertising. Femvertising aims to both strengthen the image of women and overrule stereotypical representations of women in advertising, whilst at the same time aims to sell products. LÄS MER

 4. 4. Analys av svenska handelsföretags lokala anpassning av produktutbud och marknadskommunikation i Kina - En fallstudie av H&M, IKEA och Gina Tricot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Pivén; Sara Svärd; [2018-05-31]
  Nyckelord :Export Strategy; Frugal Innovation; International marketing; Local Adaption; Marketing Communication; Psychic Distance; Retail; Sales Channel.;

  Sammanfattning : China has during the last 50 years developed into becoming the second largest economy in the world. There have been many changes in the global market with an increased globalization. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta sitt samhällsinitiativ – problematiskt ur andras perspektiv? En multimodal socialsemiotisk analys av politiska budskap i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jakob Pihl; Martina Engvall; [2018]
  Nyckelord :Samhällsengagerande reklam; Politiska budskap; CSR; Postkolonialism; Feminism; Intersektionalitet; Pepsi; Bianco; Gina Tricot; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att problematisera hur politiska budskap framställs i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv. Det intersektionella synsättet antas med fokus att identifiera diskriminering rörande etnicitet, genus och klass. LÄS MER