Sökning: "tricot"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet tricot.

 1. 1. Clicks and Bricks in a Symbiosis : A qualitative study about the value of the physical store in a digital era

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnéa Axelson; [2020]
  Nyckelord :Physical Store; Online Store; Omni-channel Strategy; Holistic Experience; Value Creation;

  Sammanfattning : Background and Problem DiscussionA paradigm shift in retail is evident due to the increase of customers purchasing productsonline, where digitalization has created a concern regarding the existence of the physical storein today’s digitalized society. On the other hand, e-commerce has been seen as an opportunityfor retail stores to use as a strategy where physical and digital work together in a symbiosisfor creating unified messages and experiences for the consumers across channels. LÄS MER

 2. 2. Generation Zs syn på och attityd till hållbarhetsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Misha Erazo Karlborg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Report; Generation Z; Attitudes; Fast fashion; 3-C principle; Hållbarhetsredovisning; Generation Z; Attityder; Fast fashion; 3-C principen;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningen kan ses som ett kommunikationsverktyg för företag gentemot sinaintressenter. Då konsumenter generellt sett är företagens primära inkomstkälla blir det därmed en viktig intressent för företaget. LÄS MER

 3. 3. Hållbar konsumtion, en självmotsägelse? Hur modeföretag använder CSR-kommunikation som ett verktyg för att legitimera konsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dorontina Azemi; Evarina Evald; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; CSR-kommunikation; Hållbar konsumtion; Legitimitet; Grön marknadsföring; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur modeföretag använder CSR-kommunikationen och språket i deras hållbarhetsrapporter för att legitimera konsumtion. Studien är baserad på en kvalitativ metod utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering i modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Boogh; Kelly Matti Thorburn; Rebecca Petersson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Kurs: FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alice Boogh, Kelly Thorburn, Rebecca Petersson Nyckelord: Fast fashion, slow fashion, hållbarhetsrapport, CONI, kvalitet, hållbar utveckling, legitimitetsteorin, institutionell teori, Gina Tricot, Filippa K Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om fast fashion företags och slow fashion företags olika påverkan på hållbar utveckling påverkar detaljnivån på informationen i deras hållbarhetsrapporter. Syftet är även att jämföra handlingarna företagen hållbarhetsrapporterar om. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av kundservice : En komparativ studie om skärmbaserad- och telefonbaserad kundservice

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Blerina Asllani; Hovsep Louis Hazko; [2020]
  Nyckelord :Customer service; Screen-based; Phone-based; Customer experience; Customer service options; Questions and answers; Phone; e-Mail and Chat; Kundservice; Telefonbaserad; Skärmbaserad; Kundupplevelse; Kundservice alternativ; Vanliga frågor och svar; Telefon; E-mail; Chatt;

  Sammanfattning : Due to the increasing online commerce in Sweden there are more and more companies who are focusing on their online business and more and more customer are buying clothes online. This means that there has been a transition from the physical store form to the online commerce. LÄS MER