Sökning: "triglycerider"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet triglycerider.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Preanalytisk påverkan av dubbelcentrifugering på rutinkemiska analyser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Gustav Forsner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Rör för rutinkemiska analyser centrifugeras i primärvården innan de skickas till USÖ, Universitetssjukhuset Örebro, för analysering. Den gamla sanningen är att rör inte får centrifugeras två gånger och därför behandlas dessa separat från övriga rör på USÖ vilka annars hanteras av automationen som centrifugerar rören före analys. LÄS MER

 3. 3. Lipidförändrande effekten av niacin

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Benai Amin; [2020]
  Nyckelord :Niacin; LDL; HDL; triglycerider; lipider;

  Sammanfattning : Niacin som upptäcktes för 70 år sedan är en substans som än i dag studeras mycket kring. Men fortfarande är man inte överens om niacin verkligen har en signifikant effekt på kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Varannandagsfasta: en effektiv strategi för bättre hälsa? : En litteraturstudie om varannandagsfastans effekt på kroppsvikt samt kardiovaskulära riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Saglamoglu Sara; [2020]
  Nyckelord :Varannandagsfasta; viktnedgång; kranskärlssjukdom; LDL; HDL; triglycerider; blodtryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett av de största hälsoproblemen runt om i världen. Vid fetma och övervikt ökar risken för olika sjukdomar, bland annat kranskärlssjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar var den främsta dödsorsaken världen över år 2016. LÄS MER

 5. 5. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER