Sökning: "triglycerides"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet triglycerides.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. CHARACTERIZATION OF EARLY LIFE EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL CHEMICALS AND ITS IMPACTS ON HEALTH

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lisanna Sinisalu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The exposome is a complex study that includes both endogenous and exogenous markers related to different diseases as part of the research. Connecting both endogenous and exogenous markers can help explain many associations between environmental chemicals and metabolic profiles, which can be stressors for causing different diseases. LÄS MER

 3. 3. Varannandagsfasta: en effektiv strategi för bättre hälsa? : En litteraturstudie om varannandagsfastans effekt på kroppsvikt samt kardiovaskulära riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Saglamoglu Sara; [2020]
  Nyckelord :Varannandagsfasta; viktnedgång; kranskärlssjukdom; LDL; HDL; triglycerider; blodtryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett av de största hälsoproblemen runt om i världen. Vid fetma och övervikt ökar risken för olika sjukdomar, bland annat kranskärlssjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar var den främsta dödsorsaken världen över år 2016. LÄS MER

 4. 4. The effect of time-restricted feeding on glycemic biomarkers : A literature study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Henrik Bo Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Intermittent fasting; time-restricted feeding; type 2 diabetes mellitus; prediabetes; metabolic disorders; fasting glucose -insulin; mean glucose; HbA1c; postprandial glucose -insulin response; insulin sensitivity; insulin resistance; β-cell function;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of diabetes and obesity has been on the rise for many years and the search for new and effective dietetic solutions aiming at reducing calories, reducing body mass and improving diabetes has been ongoing. Currently, the intermittent fasting diet - the practice of alternating periods of eating and fasting - is gaining popularity. LÄS MER

 5. 5. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER