Sökning: "triona"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet triona.

 1. 1. Att överföra geospatiala data från en relationsdatabas till densemantiska webben

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Johan Pettersson; Daniel Stenback; [2015]
  Nyckelord :Semantisk webb; Relationsdatabas; RDF; Ontologi; GIS; Spatiala data;

  Sammanfattning : Semantiska webben är ett begrepp som handlar om att göra data tillgängligt på ett sätt som gör att datorer kan söka, tolka och sätta data i ett sammanhang. Då mycket av datalagring idag sker i relationsdatabaser behövs nya sätt att omvandla och lagra data för att det ska vara tillgängligt för den semantiska webben. LÄS MER

 2. 2. Multiplattformtjänster på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Johannes Ulén; [2015]
  Nyckelord :iOS; Android; Windows Phone 8; mobile devices; web technologies; cross-platform applications; iOS; Android; Windows Phone 8; mobila enheter; webbteknologier; plattformsoberoende applikationer;

  Sammanfattning : Mobila enheter så som mobiltelefoner och surfplattor är idag väldigt vanliga i arbetslivet, där de inte bara används för kommunikation utan även för att utföra arbetsuppgifter. Alla verktyg finns dock inte alltid tillgängliga för sådana enheter eller i alla fall inte i en form som gör det praktiskt att använda dem. LÄS MER

 3. 3. Testverktyg för test av mobila applikationer : En jämförande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Erik Norman Uhlin; Mirjami Olsson; [2015]
  Nyckelord :testing tools; mobile application testing; automated testing; automatiserade tester; test av mobila applikationer; testverktyg;

  Sammanfattning : Användandet av mobila applikationer har växt radikalt de senaste åren och de samverkar med många system. Därför ställs det högre krav på kvaliteten och att applikationen ska anpassas till många olika enheter, operativsystem samt plattformar. Detta gör att test av mobila applikationer blivit viktigare och större. LÄS MER

 4. 4. Framtagande av förslag på arbetsgång för plattformsmigrering : Från webbapplikation till mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Gustaf Hansson; Pelle Engstrand; [2011]
  Nyckelord :Plattformsmigrering; Android; arbetsgång; mobilapplikation; webbapplikation;

  Sammanfattning : Det är första gången som Triona AB gör om en webbapplikation till en Androidapplikation och således saknas det information och dokumentation för hur det skall göras, det vill säga en plattformsmigrering.Vi gjorde i detta projekt om en webbaserad cykelreseplanerare till en androidapplikation och med utgångspunkt från de erfarenheter vi fick utifrån den tog vi fram en arbetsgång för plattformsbyte från en webbapplikation till en mobilapplikation. LÄS MER

 5. 5. RailsTNE : En multimodal informationsplattform i ett interorganisatoriskt nätverk

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Helena Einarsson; Jörgen Ohlsson; [2005]
  Nyckelord :TNE; NVDB; BIS; standard; multimodalitet; interorganisatorisk nätverk; arkitekturstrategi;

  Sammanfattning : Att utreda möjligheterna att etablera dataförsörjning riktade mot multimodala transporttjänster är idag av största intresse. Det är också intressant att försöka utnyttja de standarder som tagits fram när en dataförsörjningskedja ska etableras. Detta examensarbete genomfördes på Triona AB i Borlänge. LÄS MER