Sökning: "tristess"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet tristess.

 1. 1. Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ericsson Brandt; Johanna Schönberg; Anna Sundin; [2021]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Impulsköp; Inre motiv; Motivationsfaktorer; Semistrukturerad intervju; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Det räcker inte att bara bo : En kvalitativ studie om barn på skyddat boende och insatserna de erbjuds

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maya Danielsson; Louise Wiker; [2020]
  Nyckelord :Children exposed to domestic violence; Sheltered housing; Domestic violence shelter; Services; Child and adolescent psychiatry; Social services; Barn som bevittnat våld; Skyddat boende; Insatser; BUP; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att uppleva våld mellan föräldrar är en av de värsta formerna av våld ett barn kan utsättas för, och det kan medföra trauman och hälsoproblem ända in i vuxenlivet. När kvinnan tar sig ur relationen och får en placering på skyddat boende får barnen ofta följa med. LÄS MER

 3. 3. Det sociala behovet under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om den sociala distanseringens påverkan på universitetsstudenters psykiska hälsa och sociala kontakter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Johansson; Emelie Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The global Covid-19 pandemic has caused changes around the world. For instance the authorities recommendation of social distancing in Sweden. This study aims to examine how social distancing affects students mental health and social contacts during Covid-19 pandemic. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors impulsköp av modevaror online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Impulse buying; impulse purchase; online consumer behaviour; boredom; flow experience; website design; impulse buying tendency.;

  Sammanfattning : Digitalization is growing fast, which has a large influence on the constantly transforming e-commerce. This also affects consumer behaviour and the factors that influence consumers to complete an impulsive purchase. LÄS MER

 5. 5. Exploring the benefits and challenges of AR in an outdoor tourism experience

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Yinan Xu; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; outdoor Mobile Augmented Reality; MAR; AR in tourism; ARKit;

  Sammanfattning : With the development of resilient computer vision algorithms, mobile augmented reality (MAR) technology is now accessible for most smartphone users. There are a lot of MAR applications available on the App Store and Google Play. However, most of the applications are games for indoor usage. Outdoor MAR commercial applications are rare. LÄS MER