Sökning: "trivsel på jobbet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden trivsel på jobbet.

 1. 1. Intern rörlighet som arbetsmiljöinsats på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om kommunanställdas upplevelse av intern rörlighet och dess möjliga inverkan på arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mia Heberlein; Felicia Ovebäck; [2022]
  Nyckelord :work environment; feeling locked-in; internal mobility; work satisfaction; arbetsmiljö; inlåsning; intern rörlighet; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Relatively common factors that lead to reduced well-being and a poor work environment are the experience of lack of variation and lack of development at work. An attempt to solve this work environment problem is internal mobility. LÄS MER

 2. 2. Ålderns inverkan på teknikstress hos universitetslärare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karlo Nell; Emilia Klasson; Jakob Sjölin; [2021]
  Nyckelord :Technostress; university teachers; technostress creators; technostress inhibitors; age and stress; ICT; Teknikstress; universitetslärare; högskolelärare; teknikstress-skapare; teknikstress-hämmare; ålder och stress; ICT;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av information-och kommunikationsteknik (ICT) hos lärosäten i samband med omställningen till distansundervisning har inneburit att allt högre krav ställs på universitetslärare. Den stress som uppstår i samband med användningen av ICT kallas för teknikstress och kan bland annat ge upphov till problem med sömn, koncentration och sociala relationer. LÄS MER

 3. 3. Jagad av statistiken: En mixed methods-studie om arbetsförhållandena i det svenska skogsbruket

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Melker Jörhall; [2021]
  Nyckelord :Eng: Forestry; Logging; Labour process theory; Management-By-stress; Rationalization; Working Conditions; Mixed methods.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har nya arbetsmiljöproblem uppstått för svenska skogsarbetare och skogsentreprenörer. Den här uppsatsen har därför undersökt svenska skogsarbetare och skogsentreprenörers uppfattningar om sin rådande arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Få jobbet gjort, få betalt och gå hem lycklig! : Organisationstillhörighet & arbetstillfredsställelse bland konsulter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eleonora Minou; Melvin Obita; [2021]
  Nyckelord :social gemenskap; flexibilitet; arbetstillfredsställelse; motivation; konsult; organisationstillhörighet; trivsel; ledarskap; psykosociala;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur konsulter beskriver och resonerar om sin organisationstillhörighet och arbetstillfredsställelse. För att ta reda på detta genomfördes sju semistrukturerade intervjuer på konsulter med minst två års arbetslivserfarenhet som konsulter. LÄS MER

 5. 5. Ålderns inverkan på teknikstress hos universitetslärare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karlo Nell; Emilia Klasson; Jakob Sjölin; [2021]
  Nyckelord :Technostress; university teachers; technostress creators; technostress inhibitors; age and stress; ICT; Teknikstress; universitetslärare; högskolelärare; teknikstress-skapare; teknikstress-hämmare; ålder och stress; ICT;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av information-och kommunikationsteknik (ICT) hos lärosäten i samband med omställningen till distansundervisning har inneburit att allt högre krav ställs på universitetslärare. Den stress som uppstår i samband med användningen av ICT kallas för teknikstress och kan bland annat ge upphov till problem med sömn, koncentration och sociala relationer. LÄS MER