Sökning: "trivselfaktorer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet trivselfaktorer.

 1. 1. Demografiska faktorer i samband med trivselfaktorer på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Simon Wördner; Philip Forsell; [2014]
  Nyckelord :: demographic differences; leadership; engagement; social support; workplace; Demografiska skillnader; Ledarskap; Engagemang; Socialt stöd; Arbetsplats;

  Sammanfattning : Tiden människan spenderar på sin arbetsplats är en stor del av ens liv, därför är det fundamentalt för välbefinnandet att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att du ska trivas där. Denna studie ämnade undersöka demografiska skillnader, exempelvis stora och mindre åldersskillnader mellan anställd och närmsta chef, detta ställde vi i relation till anställdas attityd till ledarskap och andra trivselfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Trivsel på fritidshem : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Lovisa Engelbrektsson; Johanna Rasmusson; [2014]
  Nyckelord :trivsel; trivas; fritidshem; barn; intervju;

  Sammanfattning : Många barn går på fritidshem före och/eller efter skoltid då deras föräldrar arbetar. Barnen spenderar olika mycket tid på fritidshemmet. Det finns styrdokument om fritidshemmet och barnens utveckling där. För denna utveckling är trivsel viktigt. LÄS MER

 3. 3. Trivsel på Fritidshem : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Lovisa Engelbrektsson; Johanna Rasmusson; [2014]
  Nyckelord :trivsel; trivas; fritidshem; barn; intervju;

  Sammanfattning : Många barn går på fritidshem före och/eller efter skoltid då deras föräldrar arbetar. Barnen spenderar olika mycket tid på fritidshemmet. Det finns styrdokument om fritidshemmet och barnens utveckling där. För denna utveckling är trivsel viktigt. LÄS MER

 4. 4. Skolan som ingen annan : Trivselfaktorer, skolprestationer och kultur på en gymnasieskola i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Erik von Schantz; [2013]
  Nyckelord :sociologi; trivsel; trivselfaktorer; gymnasieskola; skolprestationer; skateboard; skateboarding;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förutsättningarna för den höga graden av upplevd trivsel på Bryggeriets Gymnasium i Malmö, samt hur man ur ett kultursociologiskt perspektiv kan förstå relationen mellan trivsel och skolprestationer i det aktuella fallet.   Skolan erbjuder bland annat en skateboardinriktning och skatekulturen har en framträdande roll på skolan. LÄS MER

 5. 5. Goda relationer till kollegor ger arbetstrivsel hos företagssäljande callcenterkommunikatörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Niklas Svensson; [2007]
  Nyckelord :arbetstrivsel; arbetstillfredställelse; callcenter; Herzberg;

  Sammanfattning : Människor har sedan länge tillbringat en stor del av sin vakna tid på arbetet och det har därmed alltid varit viktigt att trivas på arbetet. Arbetslivet förändras dock hela tiden och ett exempel är det nya yrket callcentersäljare. LÄS MER