Sökning: "trolldom"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet trolldom.

 1. 1. Handelsvara eller hot? : En begreppshistorisk undersökning om trolldomstermer i Malmö Tingbok

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Naomi Kindström; [2021]
  Nyckelord :Trolldom; begreppshistoria; Danmark; Malmö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jakten på Kloka Anna : Om en klok kvinna i 1800-talets småländska bondesamhälle

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Svartberg; [2021]
  Nyckelord :Kloka kvinnor; trolldom; botare; Småland; 1800-talet; sägen; folktro;

  Sammanfattning : Kloka Anna was a folkloristic figure with multiple reocurring tales connected to her. But at the core of these stories were two distinct historical women, both living in the south of Småland, both from poor backgrounds, both living during the 19th century and both well- known wise women who were believed to have immense knowledge in magic, healing and the supernatural. LÄS MER

 3. 3. Folklig läkekonst och trolldom i bordsrollspel : Hur det muntliga berättandet i bordsrollspel kan levandegöra folkminnen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Louvisa Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :immateriellt kulturarv; folkminnen; folklig läkekonst; svartkonst; trolldom; muntligt berättande; bordsrollspel; rollspel;

  Sammanfattning : Den folkliga läkekonsten och svartkonsten ingår i det immateriella kulturarvet, d.v.s. kulturarv som inte kan representeras av konkreta ting. LÄS MER

 4. 4. Könsneutrala huvudpersoner –En studie om hur genus och könsrollsmönster framställs hos huvudpersonerna i tre aktuella barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hudd; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsrollsmönster; stereotyper; normer; barnböcker; barnlitteratur;

  Sammanfattning : I detta arbete presenteras analysen av böckerna: Trolldom i gamla stan, skriven av Martin Olczek och illustrerad av Anna Sandler (2017), Handbok för superhjältar: Del 1 - Handboken som är skriven av Elias Våhlund och Agnes Våhlund (2017), samt Musse och Helium: Mysteriet med hålet i väggen som är skriven av Camilla Brinck (2018).Analysen gjordes genom en hermeneutisk inriktning vilket innebar att böckerna analyserades med målet att tolka, förstå och förmedla upplevelser av materialet. LÄS MER

 5. 5. Same same but different - : En diskursanalytisk studie rörande icke-renskötande samer uttryckt vid åren 1924 och 1945

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Maria Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Non-reindeer herding Saamis; Parish Lapps; magic abilities; discourse analysis; Icke-renskötande samer; sockenlappar; trolldom; diskursanalys;

  Sammanfattning : Abstract  In 1924 an investigation into the poor relief of the Saamis in Sweden was conducted. Thus, non-reindeer herding Saamis came into the lime-light for the first time. Previous research has focused on reindeer-herding Saamis in the sense that they were “the true Saamis”. LÄS MER