Sökning: "trollvinter"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet trollvinter.

 1. 1. Mötet med förfadern : En tematisk och komparativ analys av Tove Janssons Trollvinter och Sent i november

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lina Heinold Johansson; [2018]
  Nyckelord :förfadern; tematisk analys; Tove Jansson; fantiserande; lekande; det kusliga; komparativ metod; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att lyfta fram förfadern i Tove Janssons böcker Trollvinter (1957) och Sent i november (1970) via en i första hand tematisk och i andra hand komparativ analys. Via närläsning av texterna undersöks de utmärkande dragen för Mumintrollets respektive Onkelskruttets sökande efter och möte med förfadern samt den betydelse som förfadern har för dessa två romanfigurer. LÄS MER

 2. 2. I gråzonen mellan trygghet och skräck : "Unheimlich" som berättarteknik i Tove Janssons roman Trollvinter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Svenja Stein; [2012]
  Nyckelord :unheimlich; Grauen; Geborgenheit; heimatlos; Mumin; Kategorisierungsprobleme; Tove Jansson; Sigmund Freud; unheimlich; skräck; trygghet; mumin; kategoriseringsproblem; Tove Jansson; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : Denna uppsats utvecklar Sigmund Freuds begrepp "unheimlich" till ett litteraturvetenskapligtbegrepp och analysverktyg utifrån en hermeneutisk-fenomenologisk ansats. "Unheimlich"framkallas av grundläggande kategoriseringsproblem som uppstår i konfrontation med omvärlden. LÄS MER

 3. 3. "Hela öns vemod och hela havets enslighet hade krupit in i dem" : En ekokritisk analys av Tove Janssons Trollvinter och Pappan och havet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Tjerngren; [2011]
  Nyckelord :Tove Jansson; Muminböckerna; ekokritik; pastoralen; den vilda naturen;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar naturens påverkan på karaktärerna i Tove Janssons böcker Trollvinter och Pappan och havet. Utifrån ekokritik och begreppen pastoralen och den vilda naturen presenteras hur denna påverkan gestaltar sig samt vilka följder den får. LÄS MER

 4. 4. Vid min svans : Mumintrollen i översättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Niklas Blomdahl; [2008]
  Nyckelord :Japanska; Mumin; Kinsui; Rollspråk; Yakuwarigo; Översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Translation is a complex process that requires a lot of considering on different levels in order for the text created by the translator to operate in its new environment. In Japan, words who express the personality of characters, are used frequently in domestically produced popular fiction. LÄS MER