Sökning: "trombektomi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet trombektomi.

 1. 1. Patientutfallet vid reperfusionsbehandlingar hos patienter med akut ischemisk stroke : - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Boström; Mikaela Lindström; [2019]
  Nyckelord :rombolys; trombektomi; ischemisk stroke; strokebehandling; stent retriever; ADAPT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ambulansteamets betydelse för att minska tiden från symptomdebut till behandling av stroke : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rodrigo Roa; [2018]
  Nyckelord :Stroke; Emergency medical service; Time; Prehospital thrombolysis; Mobile Stroke Unit; Stroke; Ambulanspersonal; Tid; Prehospital trombolys; Mobile Stroke Unit;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. I Sverige drabbas cirka 25 000 personer årligen. Patienter med stroke är den enskilda sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Thrombectomy in acute ischemic stroke 2015 in Lund: a retrospective comparison of outcomes and assessment of times

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Gabriel Grubb; [2017]
  Nyckelord :Stroke; Thrombectomy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and purpose: Stroke is one of the world’s most common diseases and the second leading cause of death worldwide. From 1996 to 2006 the treatment of acute ischemic stroke (AIS) was limited to intravenous fibrinolytic therapy; a treatment often associated with risk and insufficiency. LÄS MER