Sökning: "tropical ecosystems"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden tropical ecosystems.

 1. 1. Effects of land use on wetland carbon storage and ecosystem services in the tropics : A first estimation investing rural wetlands in central and eastern Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Astrid Hedman; [2019]
  Nyckelord :tropical ecosystems; wetlands; carbon stocks; ecosystem services; climate change;

  Sammanfattning : Wetlands provide important ecosystem services (ES) by storing large amounts of organic carbon (OC) and being of high biological, cultural, and economical value. Uganda is covered by vast wetland areas but has with a booming population rapidly been decreasing due to pressure on lands. LÄS MER

 2. 2. Methane fluxes from tree stems in Amazon floodplains : Evaluating methodological aspect of measuring spatial and seasonal variability in a flooded system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :felicia Widing; Nina Rubensson; [2018]
  Nyckelord :CH4; Tree stems; Amazon floodplain forest; Wetlands; flux; Solimões; Negro; Tapajós;

  Sammanfattning : Träd i tropiska våtmarker har uppmärksammats som en viktig källa till regionala och globala metan (CH4) utsläpp, då träd fungerar som utsläppskanaler för metan som bildas i sedimenten. Dock finns det en osäkerhet gällande säsongsvariation och rumslig variation samt mängden CH4 utsläpp från träd, eftersom kunskapen kring regionala flöden är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Addressing the Knowledge – Practice Gap of Ecosystem Service Valuations: Understanding the Barriers to Building Social-Ecological Resilience in Kalimantan, Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Wolfgang Haider; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem Service Valuation; Land-use decision-making; Knowledge-practice gap Resilience; Social-Ecological Systems; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Knowledge acquired through ecosystem service valuations can provide valuable information to stakeholders making land-use decisions. Effective use of ecosystem service valuation knowledge with a cost-benefit analysis can create resilient social-ecological systems. LÄS MER

 4. 4. Regional Regression Models of Mean Annual Streamflow and Design Flow in a Tropical Region of Colombia.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anisa Zigaf Elfellah; Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :mean annual streamflow; extreme flow; design flow; regional regression model; ungauged watershed; hydrological homogeneous region; Gumbel distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A responsible and sustainable water resources management is important. It is also crucial to take the presence of watercourses into account during design of hydraulic structures such as small dams and bridges. Doing this requires knowledge of estimates of annual streamflow and extreme flows to be used for design purposes. LÄS MER

 5. 5. The effect of tropical cyclones on the carbon cycle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Brendan Bos; [2017]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Tropical cyclones influence processes within the carbon cycle on different time-scales. Forested ecosystems suffer windfall and long-term impacts from tropical cyclones, leading to the release of CO2 to the atmosphere. LÄS MER