Sökning: "trovärdig hemsida"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden trovärdig hemsida.

 1. 1. Influencers och recensioner från ett trovärdighets-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johannes Gården Hurtig; Mathias Hurtig; [2018]
  Nyckelord :Word-of-mouth; online word-of-mouth; influencer; online reviews; digitized marketing; trustworthiness; e-trust.; Word-of-mouth; online word-of-mouth; influencer; recensioner online; digitaliserad marknadsföring; trovärdighet; e-trust.;

  Sammanfattning : Marknadsföring idag ser inte ut som den har gjort tidigare, digitaliseringen har medfört en stor förändring och många nya möjligheter för företag och privatpersoner att marknadsföra sig. Word-of-mouth har gått från att vara mellan två eller flera personer i en konversation där exempelvis en produkt eller tjänst diskuterats. LÄS MER

 2. 2. Deltagande design för trovärdig webbdesign : en undersökning med fokus på spelrelaterade mediesajters trovärdighet vid ett första intryck

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sannie Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Trovärdighet; tillförlitlighet; participatory design; webbdesign;

  Sammanfattning : Det finns enorma mängder information att finna på nätet i dagsläget, allt ifrån nyheter till historia, och allt i en rad olika format på en hissnande mängd olika typer av sajter. Att ses som en tillförlitlig informationskälla är därför inte lätt i dagens medialandskap. LÄS MER

 3. 3. Bortom det sportsliga : - en komparativ studie om problem samt möjligheter i AIK Hockeys externa kommunikation via Hemsida och Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Malin Öhman; [2015]
  Nyckelord :Publiker; Kommunikation; Information; PR; Ishockey; AIK Hockey; Djurgården Hockey;

  Sammanfattning : AIK Hockey har under ett antal år haft problem med låga publiksiffror på hemmamatcherna. Det finns många olika anledningar till att publiken sviker, men syftet med denna uppsats har varit att genom en jämförande analys med Djurgården Hockey, beskriva och analysera hur AIK hockey kommunicerar via hemsidan och Instagram till publiker. LÄS MER

 4. 4. Hur bodde din banan? : En kvalitativ studie om konsumenters attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Emelie Fureskog; Anna Åström; [2009]
  Nyckelord :Marknadsföring; kommunikation; etiskt konsumtion; konsument beteende;

  Sammanfattning : Att den rika västvärlden måste behärska sin konsumtion är ett synsätt som har fått stort genomslag. Miljöproblemen växer och arbetare utnyttjas runt om i världen. När frågor om hållbarhet uppmärksammas alltmer, får även etisk konsumtion ökad uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara knätofs – En kvalitativ studie av dansföreningen Hamboringens organisationsform.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Alexzander Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Ideell förening; kultur; organisations; organisationsteori; strukturellt perspektiv; symboliskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera organisationsformen inom den ideella dansföreningen Hamboringen med särskilt fokus på kommunikation och ansvarsfördelning. Uppsatsen har sin upprinnelse ifrån en förfrågan från föreningen där de ville ha hjälp med att se över föreningens organisationsform. LÄS MER