Sökning: "trovärdig kvalitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden trovärdig kvalitativ studie.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationskanalernas betydelse vid förtroendeskapande inom CSR-kommunikation : Ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stefan Janjic; Kristoffer Kejving; [2019]
  Nyckelord :CSR; kommunikation; förtroende; konsument; kanal;

  Sammanfattning : Titel: Kommunikationskanalernas betydelse vid förtroendeskapande inom CSRkommunikation- ett konsumentperspektiv Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Kristoffer Kejving och Stefan Janjic Handledare: Signe Jernberg, Peter Edlund och Jens Eklinder- Frick Datum: 2019 - September Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för kommunikationskanalernas betydelse för en förtroendeingivande CSR-kommunikation mot konsumenter. Detta eftersom litteraturen inom CSR-kommunikation ofta fokuserar på egenskaper i kommunikationens meddelande för ett trovärdigt meddelande utan att lyfta fram vilka kanaler detta kan handla om. LÄS MER

 3. 3. Understanding the royalties of social media : En kvalitativ studie om hur konsumenter upplever varumärkeskommunikationen på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sava Samin; Ferha Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Brand communication; sociala media; influencers; influencer marketing; consumer behavior; consumer attitude; attitude; credibility; purchase intention.; varumärkeskommunikation; sociala medier; infleuncers; influencer marketing; konsumentbeteende; konsumentattityd; attityder; trovärdighet; köpintention.;

  Sammanfattning : Social media is dependent on society, and society is dependent on social media. The internetbased platforms have today taken the world by storm. Words like "comment", "like" and "post" are central concepts on social media that have come to be new communication tools. LÄS MER

 4. 4. Influencers påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Lilja; Denise Georgsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencers; varumärkeslojalitet; trovärdighet; sociala medier; elektronisk word of mouth; köpintention; betalda samarbeten; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: Influencers påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet Problemformulering: Influencer marketing har idag fått ett enormt genomslag på sociala medier och företag använder i allt större utsträckning sig av influencers för att marknadsföra sina produkter. Konsumenter har visat sig vara mer mottagliga för influencers marknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring då denna typ av marknadsföring anses vara mer trovärdig och genuin. LÄS MER

 5. 5. Generation Z och trovärdighet : En undersökning av generation Z’s uppfattning av trovärdig grön modemarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paulina Gullstrand; Jonathan Moberg; Adam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :generation Z; green marketing; environmental sustainability; sustainable fashion; greenwashing; transparency; generation Z; trovärdighet; grön marknadsföring; miljömässig hållbarhet; hållbart mode; gröntvättning; transparens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka generation Z:s uppfattning om trovärdig grön marknadsföring från kläd- och modeföretag, vilka faktorer som påverkar den samt hur marknadsföringen kan utformas för att öka trovärdigheten. Det empiriska materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER