Sökning: "trovärdighet hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden trovärdighet hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Hållbarhet till nya nivåer : En analys av vilka indikatorer i GRI Standards som är väsentliga för ett medelstort företag i skobranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Malin Berlin; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; GRI Standards; ISO 26 000; Intressenter;

  Sammanfattning : I dag ställs allt större krav på företags hållbarhetsarbete och det är inte längre frågan om ett företag ska hållbarhetsredovisa, utan snarare vad och hur. Det finns flera verktyg för att utarbeta en hållbarhetsredovisning, där Global Reporting Initative (GRI) Standards är den mest använda metoden. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ djupstudie av svanenkriteriernas efterlevnad i en svanenmärkt fond

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Granström; Svante Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Compliance; Socially responsibility investment; Sustainability; Corporate social responsibility; Standards; Efterlevnad; Socialt ansvarsfulla investeringar; Hållbarhet; Företagens ansvarstagandet i samhället; ansvar och standarder;

  Sammanfattning : Svanenmärkta fonder är något som tillkommit i den finansiella världen på senare tid. Världens första svanenmärkta fonder lanserades 2017. Att bli benämnd som svanenmärkt innebär att fonden uppfyller ett visst antal kriterier bestämda av Svanen. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom statligt ägda företag : En studie om kvalitet i hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Charlotte Colliander; Linda Edlund; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; corporate social responsibility; Global Reporting Initiative; stated owned enterprises; hybrid organizations; quality accounting; qualitative content analysis; Hållbarhetsredovisning; företagens sociala ansvar; Global Reporting Initiative; statligt ägda företag; hybridorganisationer; redovisningens kvalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Purpose: This paper investigates how sustainability reporting differs between state-owned enterprises and if there is a difference given the quality in the information within state-owned ownership. Theory: Begins with the reporting legislation and Global Reporting Initiative. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapporter: trovärdiga eller tvivelaktiga? : En uppsats om hållbarhetsredovisningens trovärdighet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Eriksson; Lina Edlinger; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Frågor som rör klimat och mänskliga rättigheter är mer aktuellt än någonsin, och företag förväntas agera hållbart och publicera en rapport på hur de arbetar för att ta ett hållbart ansvar. Det kan ifrågasättas huruvida rapporterna är ett trovärdigt sätt att presentera hur väl företag arbetar med hållbarhet, och om det är möjligt att klargöra om de tar sitt sociala och miljömässiga ansvar genom att ta del av rapporterna. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : - En studie om kvalitet i Svenska byggföretags hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Rodhe; [2018]
  Nyckelord :Sustainabilty report; sustainability; quality; relevance; credibility; Hållbarhetsrapport; hållbar utveckling; kvalitet; relevans; trovärdighet;

  Sammanfattning : Problem: Sustainability and sustainable development has gained more attention in recent years. As a result, companies are more committed to taking responsibility and demonstrating that it contributes to a sustainable society by publishing a sustainability report. LÄS MER