Sökning: "trovärdighet sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden trovärdighet sociala medier.

 1. 1. Influencer Marketing : Relationen mellan företag och Influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Kreuger; Sabina Broman; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; social media; marketing; trust; image; brand; relevance; business relationships; Influencer Marketing; sociala medier; marknadsföring; trovärdighet; image; varumärke; relevans; arbetsrelation;

  Sammanfattning : Idag är sociala medier en stor del i dagens samhälle och det kan ses mer eller mindre som en självklarhet är ständigt vara uppkopplad. Dessa sociala plattformar har öppnat upp för en ny typ av marknadsföring, nämligen Influencer Marketing. LÄS MER

 2. 2. Lokalt, trovärdigt och 100 % sant

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Markus Bagewitz; Alexander Linder; [2018]
  Nyckelord :Trovärdighet; Fake news; journalistik; läsarinteraktion; flerkanalspublicering; nyhetsflöde;

  Sammanfattning : Trovärdighet – en allt viktigare del att upprätthålla för journalister då falska nyheter blir vanligare. På senare tid har begreppet fake news används frekvent, speciellt i nyheter angående amerikanska presidentvalet 2017. Det blir således intressant att undersöka hur journalister arbetar för trovärdighet och hur läsare upplever den. LÄS MER

 3. 3. Våga säga nej : en studie av influencers som opinionsbildande aktör

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Wahren; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Influencer; opinionsbildning; sociala medier; kändiskapital; textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur användningen av influencers i Systembolagets antilangningskampanj kan ses som opinionsbildande arbete, men även huruvida tilltalet i budskap varierar beroende på vem avsändaren är. Detta görs i form av en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 4. 4. Influencers på Instagram : en studie om kvinnors köpbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennie Andersson; Tove Bazso; [2018]
  Nyckelord :Influencers; Influencer Marketing; Instagram; Consumer buying behavior; Five steps model; Influencers; Influencer Marketing; Instagram; Köpbeteende; Femstegsmodellen;

  Sammanfattning : Influencer marketing påstås vara ett marknadsföringsverktyg som ligger rätt i tiden. Dennamarknadsföringsmetod handlar om att använda sig utav influencers för att sprida ett företagsvarumärke och produkter. LÄS MER

 5. 5. Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edit Linder; Felicia Bakir; [2018]
  Nyckelord :Influencers; sociala medier; opinionsbildning; trovärdighet; politik; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. LÄS MER