Sökning: "trovärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1202 uppsatser innehållade ordet trovärdighet.

 1. 1. REALISMENS NOGGRANNHET : Hur trovärdig är hästarnas gestaltning i Red Dead Redemption II?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Paulina Wärn; [2023]
  Nyckelord :Grafik; realism; hästar; datorspel; Red Dead Redemption II;

  Sammanfattning : Denna undersökning i form av en textanalys besvarar frågeställningen: Hur trovärdig är hästarnas gestaltning i Red Dead Redemption II? Undersökningen analyserar hästarnas gestaltning utifrån fyra delar; roll och beteende, anatomi, färg och rörelse baserat på datorspelsinriktade studier samt facklitteratur och studier om hästar. Analysens fyra delar konkluderar till hög trovärdighet i gestaltning av spelets hästar samt öppnar en diskussion för ytterligare frågeställningar om vilka faktorer bidrar till att spelinnehåll uppfattas som trovärdigt. LÄS MER

 2. 2. POLISSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM PARTNERVÅLD : En kvantitativ studie om hur manliga och kvinnliga polisstudenter uppfattar offrets trovärdighet och partnervålds allvarlighetsgrad beroende av offrets kön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Caroline Lidberg; Johanna Joo; [2023]
  Nyckelord :Partnervåld; könsskillnader; polisstudenter; uppfattningar; trovärdighet; allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Studien har undersökt skillnader i manliga och kvinnliga polisstudenters uppfattningar gällande partnervålds offrets trovärdighet och partnervåldets allvarlighetsgrad samt om det är beroende av offrets kön. En enkätundersökning bestående av två vinjetter genomfördes. LÄS MER

 3. 3. User experience of the login flow in Duo : A study of user perception of trust, reliability and communicated soft values in user interface design of a login f low

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josephine Kvarnberg; [2023]
  Nyckelord :user experience; user interface; login; soft values; användarupplevelse; användargränssnitt; inlogg; mjuka värden;

  Sammanfattning : User interface design should provide meaningful and relevant experiences to the user. Users have different expectations on quality factors in services of different domains of usage. LÄS MER

 4. 4. Ett, två, tre - alla ska mé : Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Lindoff; Camilla Riishøj; [2023]
  Nyckelord :adaptations; prerequisite for learning; special education teacher; early literacy; accessible learning environment; Anpassningar; förutsättning att komma till lärande; speciallärare; tidig läsinlärning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Riishøj, Camilla och Lindoff, Josefin (2023). Ett, två, tre - alla ska mé. Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet på hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen : En kvalitativ innehållsanalys om kvaliteten i skogsbranschens hållbarhetsrapporter utifrån trovärdighet och relevans 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Slivo; Isabell Slivo; [2023]
  Nyckelord :GRI; sustainability reports; sustainability; quality; stakeholder; legitimacy; credibility and relevance; GRI; hållbarhetsrapporter; hållbarhet; kvalitet; intressent; legitimitet; trovärdighet och relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Hållbarhetsrapporter blir allt viktigare för företag över hela världen till följd av samhällets fruktan och oro för miljöförstöringar, växthuseffekten, klimatförändringar och även mänskliga rättigheter där metoder rörande ett socialt ansvar uppmuntrats. Skogen framstår som viktig för hållbara material och produkter då den redogörs som väsentlig i klimatomställningen. LÄS MER