Sökning: "trubbnosiga hundar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden trubbnosiga hundar.

 1. 1. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Sammanfattning : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. LÄS MER

 2. 2. Genetic variation in genes associated with brachycephaly

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Brachycephaly; dog; genetic variation; SMOC2; BMP3; DVL2;

  Sammanfattning : Domestication followed by controlled breeding has generated many dog breeds, displaying high morphological variation. One type of dogs with a dis-tinct morphology is brachycephalic dogs, characterized by a shortened muz-zle, a wide head and widely spaced eyes. LÄS MER

 3. 3. Djurskyddskontroll av brakycefalt syndrom hos hund i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Jönsson Östregård; [2015]
  Nyckelord :brakycefali; brakycefalt syndrom; djurskyddskontroll; hundras; hundavel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att definiera och beskriva begreppet brakycefalt syndrom hos hund, en sjukdom som orsakas av hundens trubbnosiga utseende. Även att arbeta fram förslag på hur länsstyrelsen skulle kunna utföra djurskyddskontroll av hundar med denna sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Hur det brachycephaliska utseendet påverkar hundarnas hälsa

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Carola Wahlberg; Linda Ulmå; [2007]
  Nyckelord :brachycephaliska; trubbnosiga hundar; mops; boxer; bostonterrier; engelsk bulldogg; fransk bulldogg; dystoki; andningssvårigheter; avel;

  Sammanfattning : The aim with this paper was to find out how the brachycephalic look affects the health of dogs that have these features. Due to limitations in size, it was decided to concentrate on five common brachycephalic breeds in Sweden. Research methods included literature studies, questionnaires, a written interview and online sources. LÄS MER