Sökning: "true crime"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden true crime.

 1. 1. Vad i Väst är bäst? -En studie om SVT Västs bevakning av kommuner i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adelina Thim; Eva Schönholzer; [2021-02-05]
  Nyckelord :vita fläckar; lokaljournalistik; public service; nyhetsurval; nyhetsvärdering; gestaltning; Lokala Nyheter Väst; white spots; local journalism; public service; news selection; news evaluation; framing; Lokala Nyheter Väst;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how Sveriges Television, specifically Lokala NyheterVäst, is distributing its news between the 49 different municipalities in the Västra Götalandcounty in terms of frequency, which subjects are covered in the news and how these subjectsare presented or framed.The mission of Swedish public service is to have a broad supply of news that reflects theentire country and all its municipalities. LÄS MER

 2. 2. Utsatthet, våldsbrott och mord som underhållning : En studie om det kulturella utbytet inom true crime- podcasts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hanna Lagerstedt; Emma Frejborg; [2021]
  Nyckelord :true crime; podcast; cultural transmission; morbid curiosity; negative information;

  Sammanfattning : Creating, producing and listening to podcasts has become an increasingly popular way for cultural transmission. Among an infinitely number of genres true crime has been rising in popularity during the last decade. By consuming true crime- podcasts we also affirm the relevance of the cultural exchange. LÄS MER

 3. 3. När mord blir underhållning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elina Werther; Celina Lindh; [2021]
  Nyckelord :True crime; podcasts; offer; förövare; narrativ; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur brottsnarrativet utformas i true crime-poddar. Uppsatsens utgångspunkter är att besvara frågorna: Hur skildras offer och förövare? Hur används narrativa tekniker? Vilka emotioner urskiljs och hur används de? Studien genomförs med bakgrund i true crime-poddars framväxt de senaste åren, då tidigare forskning påvisar att dessa har en stor påverkan i samhället. LÄS MER

 4. 4. “Jättetragiskt och sorgligt men det blev en bra historia” : En medieetisk analys av genren verkliga brott bland svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Hanna Fyrenius; Linn Seipel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines media ethics in Swedish podcasts within the true crime genre using the consequentialist theory. Over the last couple of years, several true crime podcasts have been criticised for using the personal stories of crime victims to produce entertaining content, without consent from the sufferer or its relatives. LÄS MER

 5. 5. Bortom rimligt tvivel : Om bevisvärderingen i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ella Norén; [2021]
  Nyckelord :bortom rimligt tvivel; brottmål; processrätt;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to examine how the Swedish courts reach the conclusion that a crime is committed beyond reasonable doubt. This is examined through an empirical study. The empirical study consists of an analysis of 60 verdicts: 30 verdicts from the District Court and 30 verdicts regarding the same cases from the Court of Appeal. LÄS MER