Sökning: "truppgymnastik skador"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden truppgymnastik skador.

 1. 1. Gymnastens välmående inom elitidrott : Hur gymnastens välmående påverkas under en elitidrottskarriär

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Smårs; Thim Nordén; [2019]
  Nyckelord :gymnastik; välmående; psykisk hälsa; elitidrott; hälsa inom elitidrott; hälsa inom gymnastik; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att ta reda på hur gymnaster på elitnivå mår. Studiens frågeställningar är följande: Har gymnasten upplevt att elitkarriären påverkat välmående? Vilka faktorer påverkar elitgymnastens välmående? Metod Genom ett bekvämlighetsurval hittades sex deltagare som tävlade på elitnivå inom de gymnastiska disciplinerna truppgymnastik, trampolin och rytmisk gymnastik. LÄS MER

 2. 2. Skador hos svenska truppgymnaster över 18 år - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Lina Pålsson; Dominika Horvath; [2017]
  Nyckelord :Truppgymnastik; idrottsskador; skadeincidens; skador; gymnastikskador; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Truppgymnastik är en relativt ny och populär sport som ursprungligen kommer från Skandinavien. Sporten är indelad i tre delar; tumbling, trampett och fristående. Det är avancerade rutiner och kroppen utsätts för stora krafter vilket kan leda till ökad skaderisk. LÄS MER

 3. 3. Skador, skadeprevention och psykosociala faktorers betydelse för träning inom truppgymnastik : En intervjustudie med tränare för barn 8-12 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emilia Kammerfors; Malin Emilsson; [2017]
  Nyckelord :TeamGym; coach; children; injury prevention; rehabilitation; psychosocial; physical therapy; Truppgymnastik; tränare; barn; skadeprevention; rehabilitering; psykosocial; fysioterapi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad tränare inom truppgymnastik för barn mellan 8-12 år har för erfarenheter av skador och skadeförebyggande träning och hur man på bästa sätt främjar en stimulerande och motiverande träningsmiljö. Design och metod: Deskriptiv och explorativ kvalitativ design. LÄS MER

 4. 4. Är tidig specialisering vägen till landslaget? : Konståkares och truppgymnasters erfarenheter kring specialisering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriela Westermark; Moa Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Early; Specialization; Figure; Skating; Teamgym; National; Team; Tidig; Specialisering; Konståkning; Truppgymnastik; Landslag; tränarlänkkonståkning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka om tidig specialisering är en förutsättning för att uppnå elitnivå inom de estetiska idrotterna konståkning och truppgymnastik samt försöka få en förståelse för vilka för- och nackdelar tidig specialisering kan tänkas få för individen och den framtida elitkarriären. Följande frågeställningar skall besvaras i studien: Hur ser idrottsbakgrunden ut för samtliga landslagsutövarna inom konståkning och truppgymnastik? Hur beskriver landslagsutövarna sin idrottskarriär, inklusive eventuell specialisering och diversifiering? Metod En deduktiv enkät med totalt 7 frågor skickades ut till de 34 landslagsutövarna för att få en överblick över/kring hur deras idrottsbakgrund såg ut. LÄS MER

 5. 5. Unga truppgymnasters rörelsekontroll beskrivet med ett screeningtest – Performance Base Matrix : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Carina Ågren; [2012]
  Nyckelord :Training; injury; prevention; lumbar spine; ankle; Träning; skadeförebyggande; prevention; ländrygg; fotled;

  Sammanfattning : Bakgrund: Truppgymnastik är en relativt ung tävlingsgren inom gymnastik med ursprung från de Nordiska länderna. I Sverige är det den mest utövade formen av tävlingsgymnastik med flest rapporterade  skador i nedre extremiteten samt återkommande besvär i ryggen. LÄS MER