Sökning: "trust definition"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden trust definition.

 1. 1. Let Them Know You’re Green: How to Become Competitive by Being Sustainable - a single embedded case study on the chemical industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Emanuelsson; Hanna Idmark; [2021-06-28]
  Nyckelord :Chemical Industry; Communication; Competitive Advantage; Green Supply Chain Management; Supply Chain; Sustainability; System Thinking;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 3. 3. Desinformation, demokrati och digitalisering : En analys av EU:s reglering av desinformation online i förhållande till yttrande- och informationsfriheten i EKMR och EU-stadgan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Skog; [2021]
  Nyckelord :Desinformation; demokrati; yttrandefrihet; informationsfrihet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether current EU regulation of disinformation online is justifiable from a constitutional law perspective, assessed in relation to the protec­tion of the freedom of expression and information. The study initially clarifies the motives behind the EU regulation in question by examining the potential effects that a widespread dissemination of misleading or false information could have on democracy. LÄS MER

 4. 4. Building Trust on the Green Bond Market : A Qualitative Study Examining the Investors' Perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Michaela Persson; [2021]
  Nyckelord :Green bonds; green bond market; sustainable finance; market transition; Gröna obligationer; gröna obligationsmarknaden; hållbar ekonomi; marknadsövergång;

  Sammanfattning : The green bond market has grown rapidly in the past years but still only stands for 1 percent of the total bond market. More issuers need to issue green bonds for the green bond market to grow, and investors need to invest in new issuers. A weakness of the green bond market is that there is no universal definition of sustainability. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter och barriärer vid framtida implementering av EU:s hållbarhetstaxonomi : En kvalitativ studie om en Sparbanks hållbarhetsarbete

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sandra Michael; Ali Mohsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 9th of June 2021 Level: Master thesis in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Malardalens University Authors: Sandra Michael, Ali Mohsen Title: Drivers and barriers in future implementation of the EU’s Taxonomy                           in a bank – A qualitative study of the bank’s sustainability work  Supervisor: Sofia Wagrell  Keywords: CSR, Taxonomy, Customer behavior, B2B, Driving forces, Barriers,                                                                Real estate, Sustainability Research questions: 1. What potential driving forces and barriers exists to implement the EU’s Taxonomy at Sparbanken Alfa? 2. LÄS MER