Sökning: "trust in welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden trust in welfare.

 1. 1. Litar studenter på socialtjänsten? En kvantitativ studie om samband mellan institutionell tillit och uppväxtland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Einerskog; Naima Khan; [2021]
  Nyckelord :Institutional trust; social services; country you grew up in; interpersonal trust; institutionell tillit; tillit; socialtjänsten; uppväxtland; mellanmänskligtillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Socialtjänsten är en väsentlig del av det svenska välfärdssystemet som kräver tillit från sina medborgare för att kunna fungera. Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om studenter har hög eller låg tillit till socialtjänsten samt om tilliten påverkas av studentens uppväxtland. LÄS MER

 2. 2. Preconditions for implementing the trust reform through the lens of professional teachers

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Barsk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2018 the trust delegation assigned by the Swedish government presented an inquiry called “Discretion grows by trust – Trust-based steering and leadership of the welfare sector” (Medtillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn), which also is called the trust reform. The recommendations presented in the document were to counterthe negative consequences of New Public Management (NPM) on the work of professionals in the Swedish public sector by incorporating seven principles into the organizations: Citizenfocus, holistic approach, discretion, support, knowledge, openness and trust. LÄS MER

 3. 3. Design of a Camera-Voice Assistant for Seniors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Louise Wedberg; Anna Dalgren; [2021]
  Nyckelord :User experience; eHealth; interaction design; elderly care; digitalisation; concept development; smart home; safety; welfare technology; telecare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An increased need for elderly care and health care is expected due to a population that is only getting older. Swedish health care is already known to be burdened. As a result, Sweden aims to become the best country in the world in using digitalisation and e-health solutions. LÄS MER

 4. 4. “Samhällsnyttan och affärsnyttan måste gå hand i hand” En Fallstudie om Skånetrafikens interorganisatoriska relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Thell; André Lådö; Mattias Cicak; [2021]
  Nyckelord :Interorganizational management accounting IOMA ; Public-private partnerships PPP ; Interorganizational relationships; Interorganizational collaboration; Public sector; Formal control; Informal control.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: “Public welfare and business benefits must weigh equally” Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree project Undergraduate level 15 ECTS, Business Administration Authors: Mattias Cicak, André Lådö & Jacob Thell Advisor: Rolf Larsson Keywords: Interorganizational management accounting (IOMA), Public-private partnerships (PPP), Interorganizational relationships, Interorganizational collaboration, Public sector, Formal control, Informal control. Purpose: Study the use of IOMA in Skånetrafikens interorganizational relationships. LÄS MER

 5. 5. Att älska sin ära : Samverkan mellan socialsekreterare och skolkuratorer i ärenden angående hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Fransén; Evelina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; samverkan; skolkuratorer; socialsekreterare; handlingsutrymme; effektivisering; tillit;

  Sammanfattning : Since the early 2000s, Sweden's municipalities have been working to map the new social problem of honor-related violence and oppression. School and social services are two important organizations for the ones experiencing this problem in order to receive the help and support to which they are entitled. LÄS MER