Sökning: "trust measurements"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden trust measurements.

 1. 1. Hur tandvården framställs i pressen och dess påverkan på allmänhetens förtroende - Media innehållsanalys

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Omar Abdelghani; Hevy Salih; [2019]
  Nyckelord :förtroende; tandvård; kundnöjdhet; medierapportering; media; public trust; svensk press; tandläkare; Media content analysis; media innehållsanalys; dental care; trust measurements; negativ medierapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom medierapportering är en viktig faktor som kan påverka allmänhetens förtroende gentemot tandvården är syftet med studien att undersöka hur tandvården framställs i pressen. Material & metod: För att undersöka vad och hur mycket svensk press har rapporterat om tandvården mellan 2007 – 2018 i allmän samt negativ mening användes två källurval. LÄS MER

 2. 2. Trust and Turnout : An Empirical Study of South African Voters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Gustaf Andersson; Nora Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Electoral participation; Factor analysis; Factor scores; Logistic regression; South Africa; Voter turnout; Voting; World Values Survey;

  Sammanfattning : Scholars have proposed the idea that trust influences individuals’ choice to vote or abstain. However, there is uncertainty about the composition of trust and its effect on voter turnout. The aim of this study is to explore the relationship between interpersonal and institutional trust and voter turnout in South Africa. LÄS MER

 3. 3. Opportunities for the Jatuwa community biogas plant : An energy demand survey and a field site examinationMinor Field Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Öhman; Bill Edwall; [2018]
  Nyckelord :Biogas; energy demand; sustainable technology; Biogas; energibehov; hållbar energi;

  Sammanfattning : De klimatförändringar som idag orsakar allt större problem för länder i Himalayaregionen har ökat beslutsfattares medvetenhet kring konsekvenserna som de ökande temperaturerna för med sig. När människor konsumerar energi från fossila bränslekällor ökar koncentrationen av bland annat koldioxid i atmosfären vilket bidrar till den växthuseffekt som sakta värmer upp jordens klimat. LÄS MER

 4. 4. Effects of Lattice Strain in Silicon Double Crystal Monochromators

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/MAX IV-laboratoriet

  Författare :Johan Eckdahl; [2018]
  Nyckelord :synchrotron radiation physics max iv maxiv monochromator monochromation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Silicon double crystal monochromators are standard in modern synchrotron hard X-ray beamlines. Their role is reducing a polychromatic photon beam to a small range of wavelengths, typically within a bandwidth of 0.01-0.1%. LÄS MER

 5. 5. Employees’ individual readiness for quality improvement change : A single case-study analysis within the European food and drink industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Philip Larenhjelm; [2018]
  Nyckelord :Readiness for change; Individual perceptions; Individual learning; Continuous improvements; Lean manufacturin;

  Sammanfattning : Background: The European Union’s (EU) food and drink industry has faced declining competitiveness over the past two decades. Methodologies associated with the quality improvement has been recognized as a possible solution to increase competitiveness of the industry. LÄS MER