Sökning: "trust"

Visar resultat 21 - 25 av 5737 uppsatser innehållade ordet trust.

 1. 21. Hur arbetar banker med hållbarhetvid kreditgivning till fastighetsbolag : En studie som omfattar både banker ochfastighetsbolags perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Christopher Andersson; Viktor Olsen; [2022]
  Nyckelord :Banking; Lending; Real Estate Companies; Relationship; Sustainability.; Banker; Fastighetsbolag; Hållbarhet; Kreditgivning; Relation.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur arbetar banker i sin relation till fastighetsbolag med hållbarhet vid kreditgivning? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och skapa en större förståelse för hur banker i sin relation till fastighetsbolag arbetar med hållbarhet vid kreditgivning. För att få en större förståelse avser vi även att se detta utifrån fastighetsbolagens perspektiv. LÄS MER

 2. 22. “Det är en utmaning att få kommunens styrsystem anpassade till det tillitsbaserade arbetssättet.” : Utmaningar och möjligheter i tillitsbaserad styrning och ledning ur ett chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Anita Hansson; Helene Järlesjö; [2022]
  Nyckelord :Trust-based governance and leadership; leadership; leadership in public sector; comprehensive governance; governance in public sector; Tillitsbaserad styrning och ledning; ledarskap; ledarskap i offentlig sektor; omfattande styrning; styrning i offentlig sektor;

  Sammanfattning : Tillitsbaserad styrning och ledning har på senare tid kommit att få en framträdande roll i Svenska kommuners styrning. Idag säger de flesta chefer inom offentlig verksamhet att de leder med tillit oavsett tidigare erfarenheter eller personlig ledarstil. LÄS MER

 3. 23. Integrating Trust-Based Adaptive Security Framework with Risk Mitigation to enhance SaaS User Identity and Access Control based on User Behavior

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johnson Akpotor Scott; [2022]
  Nyckelord :Risk Assessment; Security countermeasure; Risk Management; Risk Mitigation; Adaptive Security Controls; Threats; Risk; Vulnerabilities; User Behavior Trust Degree; User Behavior Risk Rating; Policy Decision Point; Policy Enforcement Point; User Behavior Trust Model; Adaptive Security Architecture; SaaS; Public Cloud.;

  Sammanfattning : In recent years, the emerging trends in cloud computing technologies have given rise to different computing services through the Internet. Organizations across the globe have seized this opportunity as a critical business driver for computing resource access and utilities that will indeed support significant business operations. LÄS MER

 4. 24. Building Brand Trust in E-Government among Socially Vulnerable Groups: A CaseStudy on The Swedish Tax Agency

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nejla Salkovic; Ebba Freidenvall; [2022]
  Nyckelord :Brand Trust; Affective Trust; Cognitive Trust; E-Government; E-services; Information Quality; System Quality; Service Quality; Digitalization;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis is to gain an understanding of how public agencies can increase theirbrand trust by adapting technologies and digital strategies which target inclusiveness forsocially vulnerable groups. To obtain the research purpose, the study explores how the SwedishTax Agency work to adapt its digital tools and the ways in which these digital tools contributeto gaining brand trust. LÄS MER

 5. 25. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Nyckelord :Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. LÄS MER