Sökning: "tryck"

Visar resultat 1 - 5 av 1135 uppsatser innehållade ordet tryck.

 1. 1. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
  Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Optimering Överhettarångsotning : Förstudie på Mälarenergi Block 6 för Heat managements systemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Luukas; [2022]
  Nyckelord :Optimized steam sootblowing; superheaters; fouling; boiler efficiency; Waste fueled boiler; Overlapping sooting sequence; sotoptimering; ångsotning; överhettare; slaggning; överlappande sotblåsning; avfallspanna; pannverkningsgrad;

  Sammanfattning : The EU waste hierarchy includes energy recovery facilities where waste is used as fuel in combined heat- and powerplants. When waste is incinerated can the thermal energy be used in for example, district heating networks and or electricity generation. LÄS MER

 3. 3. Optimering av täthetsprovning av ventiler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eric Abrahamsson; Palm Samuel; [2022]
  Nyckelord :Hydraulik; täthetsprovning; läckage; täthet; tryckmätning;

  Sammanfattning : Nordhydraulic är ett företag i Kramfors som tillverkar hydrauliska ventiler. Hydrauliska ventiller används inom en mängd olika områden för att styra hydrauliska maskiner. För att hydrauliska ventiler ska fungera korrekt måste dessa vara täta. På Nordhydraulic används en täthetsprovare av modell Nolek S9 N för att göra täthetstester. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2022]
  Nyckelord :Second language students; inclusion; needs of new arrivals; school; Social Studies teachers; Social Studies Teaching; Andraspråkselever; inkludering; nyanländas behov; skola; SO-lärare; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Invandringen till Sverige har medfört ett högt tryck på skolorna, vilket leder till att elever som inte har svenska som modersmål ofta har svårt att nå kunskapsmålen i SO. Detta skriver vi mer om i inledningen. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av tryckluftssystem för ökad redundans hos AstraZeneca AB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristoffer Molin; Jonas Jonsson; [2022]
  Nyckelord :redundancy; reliability; compressed air; AstraZeneca; redundans; driftsäkerhet; tryckluft; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Arbetet beskrivet i denna rapport har utförts på AstraZeneca AB:sproduktionsanläggning i Gärtuna, Södertälje. Företaget vill öka redundansen på sin tryckluftsanläggning för att höja driftsäkerheten i produktionen. I sin tillverkning av läkemedel används stora mängder tryckluft för bland annat produktionsprocesser. LÄS MER