Sökning: "trycka skiva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden trycka skiva.

  1. 1. Från färdiginspelat låtmaterial till mastrings-ideal, digitala distributionsavtal, ersättning från en radiokanal, pressade CD-skivor i kartongfodral och en budget med god vinstmarginal

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Erik Wiss; Andrée Theander; [2008]
    Nyckelord :musik; CD; trycka; trycka skiva; skiva; omslag; foto; grafik; internet; exponering; cap outrun; progressiv; promotion; rock; ncb; ifpi; mastring; grammotex; ISRC; stim; mastering; iTunes; distribution; inspelning; album; logotyp; marknadsföring; försäljning; myspace; fysisk distribution; digital distribution; pressa; pressa skiva;

    Sammanfattning : Syftet med det examensarbete som genomförts har varit att kartlägga processen för att på egen hand lansera sin musik i form av ett fullängdsalbum tillgängligt att köpas både i form av digitala nedladdningar och som traditionell CD-skiva.I arbetet har vi bekantat oss med viktiga aspekter angående distributionsavtal, upphovsrätt, marknadsföring, design, foto, logotyper, texter och koder man bör känna till. LÄS MER