Sökning: "tryckfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet tryckfrihet.

 1. 1. En demokratibestämmelse i mediestödet – hindrande åtgärd i TF:s mening?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Wallin; [2019]
  Nyckelord :Presstöd; mediestöd; demokratibestämmelse; demokrativillkor; hindrande åtgärd; hinderförbud; censurförbud; tryckfrihet; tryckfrihetsförordningen; TF;

  Sammanfattning : Swedish state aid to the press (presstödet) aims to ensure diversity in news publishing and advocacy and is considered to fill an important democratic function. However, the technical development has left the aid system obsolete, and plans are under way to replace the system in its current form with a technology neutral aid (mediestöd), addressing news media of all content forms and means of dissemination. LÄS MER

 2. 2. Allmänt klotter? - Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Brattgård; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; komparativ rätt en. comparative law ; offentlighetsprincip; allmän handling; tryckfrihet; minnesanteckning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för den svenska demokratiska rättsstaten, som garanterar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett av undantagen från vad som klassificeras som allmänna handlingar är minnesanteckningar. LÄS MER

 3. 3. "Det sista dödsstraffet" : Det straffrättsliga skyddet för enskilda som utsätts för mediedrev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Larsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Tryckfrihet; Mediedrev;

  Sammanfattning : Tryckfriheten är en grundval för demokratin. Samtidigt har den en baksida, nämligen vad som i uppsatsen och i folkmun kallas för mediedrev. Denna företeelse har liknats vid det sista dödsstraffet vi har kvar i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Till tryckfrihetens försvar - Om tryckfrihetsjuryns plats i det svenska rättssamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Norrgård; [2017]
  Nyckelord :Tryckfrihetsprocess; Tryckfrihet; Processrätt; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tryckfrihetsjuryn, instiftad 1815, är en något speciell företeelse i det svenska rättssamhället. Till skillnad från många andra länder, där juryn är en grundpelare i straffprocess, så är den svenska tryckfrihetsjuryn den enda juryn av något slag i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Ett essentiale af friheten" – En studie av den svenska tryckfriheten 1766-1812

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Reutervik; [2016]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; tryckfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 2 december 2016 firar den svenska tryckfriheten 250 år. Tryckfrihetens första halvsekel var en turbulent tid då inte mindre än fem olika tryckfrihetsförordningar infördes. LÄS MER