Sökning: "tryckfrihetsbrott"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tryckfrihetsbrott.

 1. 1. Till tryckfrihetens försvar - Om tryckfrihetsjuryns plats i det svenska rättssamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Norrgård; [2017]
  Nyckelord :Tryckfrihetsprocess; Tryckfrihet; Processrätt; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tryckfrihetsjuryn, instiftad 1815, är en något speciell företeelse i det svenska rättssamhället. Till skillnad från många andra länder, där juryn är en grundpelare i straffprocess, så är den svenska tryckfrihetsjuryn den enda juryn av något slag i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Rätten att fritt uttrycka sigoch rätten att inte bli kränkt : ett gränsdragningsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sanna Ericson; [2008]
  Nyckelord :tryckfrihet; tryckfrihetsbrott; förtal; ärekränkning; personlig integritet;

  Sammanfattning : Purpose/Aim: We have a right to freedom of the press, but we do also have a right not to be exposed to slander, we have a right to not be insulted. A study about this rights and crimes in the swedish law.Material/Method: literature, Internet, cases, Commission of Inquiry's recommendation. LÄS MER

 3. 3. Massmediala offentliggöranden av namn, bild eller andra identifierande uppgifter om misstänkta och dömda personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Friman; [2006]
  Nyckelord :Processrätt; Statsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om publiciteten kring ett brott och om medias offentliggörande av identifierande uppgifter om den misstänkte eller dömde personen. Uppsatsen besvarar frågan om när en publicering av namn eller bild är berättigad med hänvisning till ett uppenbart allmänintresse. LÄS MER

 4. 4. Kränkning av personlig integritet i media - en skadeståndsrättslig och immaterialrättslig aspekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Thorngren; [2005]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Immaterialrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk rätt uppställer inte något allmänt skydd för den enskildes personliga integritet. Istället föreligger ett skydd för den personliga integriteten i flera olika lagar och bestämmelser. Bl.a. LÄS MER