Sökning: "tryckkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet tryckkraft.

 1. 1. Performance Prediction Program for Wind-Assisted Cargo Ships

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Martina Reche Vilanova; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the accelerating need for decarbonization in the shipping sector, wind-assisted cargo shipsare able to play a key role in achieving the IMO 2050 targets on reducing the total annual GHGemissions from international shipping by at least 50%. The aim of this Master’s Thesis project is todevelop a Performance Prediction Program for wind-assisted cargo ships to contribute knowledgeon the performance of this technology. LÄS MER

 2. 2. Lutningens inverkan på fotens tryckkraft och rörelseomfång i nedre extremitet och ländrygg vid utförslöpning : En experimentell studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anton Fauli; Tove Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Lutning; rörelseomfång; skyrace; tryckkraft; utförslöpning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad trend i extremsporter har bidragit till konceptet skyrace. Utförslöpning har påvisat större belastning på höft-, fot- och knäled, vilket ökar risken för skador. Tidigare studier har granskat lutningar på maximum -12° men i skyrace förekommer lutningar på -30° till -40°. LÄS MER

 3. 3. Numerical study of the effect of thermal ice loads on concrete dams

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Imal Zuwak; Wasseem Kordoghly; [2020]
  Nyckelord :Arch dam; Buttress dam; Concrete; Finite element analysis; Ice load; Valvdamm; Lamelldamm; Betong; Finit elementanalys; Islast;

  Sammanfattning : It is essential to understand the mechanics of ice load and how it affects concrete dams located in a cold climate, such as Sweden, where the temperature becomes sufficiently cold to freeze the surface of the reservoir. The purpose of this thesis is to study ice load distribution along concrete dams, and its response during the application of an ice load. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av stämpeltryck på syllar av korslimmat trä och av konstruktionsvirke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Emil Lockner; [2020]
  Nyckelord :Bottom rail; sill plate; CLT; cross-laminated timber; compression perpendicular; digital image correlation; DIC; syll; KL-trä; stämpeltryck; tryck vinkelrätt; trä; träregelstomme; beröringsfritt mätsystem; korslimmat trä;

  Sammanfattning : I Sverige finns en lång tradition att byggande med materialet trä men det är främst av småhus som byggts. Flerbostadshusmarknaden har länge dominerats av materialen betong och stål men med dagens syn på hållbart byggande har byggnationen av trä blivit allt mer eftertraktat. LÄS MER

 5. 5. Smarta kläder, användbarhet och påverkan på arbetsbeteende – användartestning av en prototyp

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Dmitrij Kasyanov; Inga Mikhaltchouk; [2019]
  Nyckelord :smart clothes; product development; work-related behavioral change; usability; usability aspekts; usability studies; usability testning; testequipment; development process; wearable technology; wearable sensors; feedback; visual feedback; auditory feedback; vibrotactile feedback; multimodal feedback; smarta kläder; användbarhet; produktutveckling; arbetsrelaterad beteendeförändring;

  Sammanfattning : Smarta kläder är en kroppsnära teknik som består av kläder som har i sig integrerade/invävda sensorer vilka mäter kroppssignaler, arbetsställningar och rörelser och visar information om eventuella överbelastningar. Syftet i denna studie var att utvärdera prototyp 1 av ett smart arbetsklädersystem genom att utreda användarnas upplevelse (user experience) och användbarhet av prototypen samt prototypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende. LÄS MER