Sökning: "tryckmätare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tryckmätare.

 1. 1. Lufttrycksförgrening i digital tryckmätare för rökdykare : Konstruktion från problem till prototyp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sandbacka Molly; Larsson Jenny; [2017]
  Nyckelord :product development; construction; material selection; firefighter; pressure gauge; produktutveckling; konstruktion; materialval; rökdykare; tryckmätare;

  Sammanfattning : This report is a Bachelor thesis executed at Jönköping University during the spring of 2017 by Jenny Larsson and Molly Sandbacka. The thesis was conducted as a final part of the education program for the Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, specialisation Product Design and Development. LÄS MER

 2. 2. Sekundära insulter i relation till omvårdnadsåtgärder : En prospektiv och longitudinell observationsstudie av neurointensivvårdspatienter.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Steffansson; [2013]
  Nyckelord :Neurointensivvård; omvårdnadsåtgärder; sekundära insulter.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundMålet med neurointensivvården idag är att förebygga sekundära ischemiska skador på hjärnanoch därigenom förbättra patienternas outcome. Evidensbaserade riktlinjer, god utbildning ochmultifaktoriellövervakning hjälper intensivvårdspersonalen att utföra en god omvårdnad somligger till grund för prioritering och planering av det dagliga arbetet. LÄS MER

 3. 3. Metoder för kartläggning av bränslebädd i rosterugn : framtagning av temperaturprofil & undersökning av gasströmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Carl Palmén; Per Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Fastbränsle; Biomassa; Roster; Termoelement; Bränslebädd; Temperaturprofil; Tryckfall; Gasströmning;

  Sammanfattning : Metoder för analys av en bränslebädd i en biobränsleeldad rosterugn har utvecklats och utvärderats för att bedöma dess användbarhet. Dessa metoder omfattar framtagning av bränslebäddens utbredning, temperaturprofil och tryckfall genom bädden med hjälp av rostfria rör, termoelement, tryckmätare samt en laborationsuppställning. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas ensilagebalarnas kvalitet beroende på klämkraft och plasttjocklek?

  M1-uppsats, SLU/Agrosystems (until 121231)

  Författare :Johan Bjurevall; Erik Gullander; [2009]
  Nyckelord :ensilagebalar; klämkraft; plasttjocklek; balklämma; ensilagekvalitet ;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka klämkraftens betydelse för ensilagekvalitetenför rundbalar. Därför gjordes ett försök på Svalövs Naturbruksgymnasium i maj 2008. Vårstudie var en del i ett större försök med fler olika led. LÄS MER