Sökning: "trycksår prevention hos äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden trycksår prevention hos äldre.

 1. 1. Ett visuellt hjälpmedel vid trycksårsprevention : Continuous Bedside Pressure Mapping System                      (MAP-system)En randomiserad kontrollerad studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Andersson; IngaMaj Sedin; [2016]
  Nyckelord :pressure ulcer; prevention of pressure ulcers; pressure mapping; geriatric care.; trycksår; trycksårsprevention; pressure mapping; geriatrisk vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden och i underliggande vävnad som kan uppkomma i samband med sjukdom, vård och behandling. Trycksår betraktas idag som en vårdskada och ska anmälas som en avvikelse. LÄS MER

 2. 2. Trycksår och trycksårsprevention – en jämförande punktprevalensstudie inom område medicin

  Magister-uppsats,

  Författare :Ewa-Linda Borg; Emelia Önebro Olausson; [2015-08-05]
  Nyckelord :trycksår; punktprevalens; prevention; riskfaktorer; pressure ulcer; point prevalence; prevention; risk factor;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Trycksår är en vanligt förkommande vårdskada som orsakar lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Det finns kunskap om trycksårsprevention men de åtgärder som rekommenderas används inte i tillräckligt stor utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans preventiva omvårdnadsåtgärder för patienter med trycksår i samband med sjukhusvistelse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Frisegård; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan under 1500-talet i Frankrike behandlade kirurgen Ambroise Pare patienter med trycksår. Trycksår är vanligt förekommande hos patienter på sjukhus och drabbar både livskvaliten hos patienterna samt bidrar till höga kostnader för samhället. LÄS MER

 4. 4. Preventivt omvårdnadsarbete inom riskområdet trycksår : En registerstudie utifrån kvalitetsregistret Senior Alert

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jeanette Vancura; Malin Sandström; [2014]
  Nyckelord :pressure ulcer; preventive interventions; risk assessment and Senior Alert; prevention; riskbedömning; Senior Alert; trycksår och åtgärder;

  Sammanfattning : Trycksår orsakar lidande för patienter och höga kostnader för sjukvården. För att förhindra uppkomst av trycksår är det viktigt att identifiera patienter med ökad risk för trycksår samt att aktivt arbeta med preventiva omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Äldre patienter med höftfraktur - riskfaktorer och omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helene Nilsson; Kristina Samuelsson; [2013-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Äldre patienter med höftfraktur har stor risk för att utveckla trycksår under vårdtiden. Trycksår är en vårdskada som med rätt åtgärder kan förebyggas i de allra flesta fall. LÄS MER