Sökning: "trycksårsprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet trycksårsprevention.

 1. 1. Hinder för sjuksköterskan inom omvårdnadsarbetet : Vid trycksårsprevention

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Burke; Camilla Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Barriers; Nurse; Pressure Ulcer; Prevention; Hinder; Prevention; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Background: Nurses have the main responsibility of pressure ulcer prevention and should use appropriate measures to prevent suffering in patients. Pressure ulcers can occur as a healthcare-injury and are used globally in measuring the quality of care. Pressure ulcers are painful and affect the patient's quality of life and are costly to society. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors följsamhet till trycksårsprevention : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Claes Claar; Sawsan Fakhereddin; Albin Jepping; [2021]
  Nyckelord :Nurse; nursing; factors; pressure ulcer prevention; safe care; Faktorer; omvårdnad; sjuksköterskor; säker vård; trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Trycksår är en vårdskada som orsakas av flera faktorer och skapar lidande för patienter. Årligen medför trycksår 50 000 extra vårddagar i Sverige och förlänger de redan belastade vårdköerna. Upp till 90 % av alla trycksår kan förebyggas med preventiva åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans patientundervisning inom egenvård vid trycksårsprevention : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Johansson; Kritsana Butnan; [2020]
  Nyckelord :Trycksårsprevention; egenvård; patientundervisning; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår drabbar 13,1% patienter i Europa varje år. Trycksår ses oftast som en vårdskada som orsakar smärta och obehag för patienten. Därför är det viktigt att jobba med trycksårsprevention. Patienten kan bli delaktig i preventionen genom att utföra egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors åtgärder för att förebygga trycksår hos äldre personer inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anne Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Trycksår; Trycksårsprevention; Akutsjukvård; Vårdskada; Säker vård;

  Sammanfattning : Äldre personer över 65 år vårdas oftare inom akutsjukvården än andra personer. De behöver ofta mer resurser från akutmottagningen vilket ger längre vistelsetid på akutmottagningen. Genom längre vistelsetid ökar risken för att de äldre drabbas av trycksår på grund av inre och yttre faktorer. LÄS MER

 5. 5. Attityder till och kunskap om trycksår och trycksårsprevention : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lotta Berg; [2019]
  Nyckelord :Attityder; kunskap; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett omfattande och kostsamt problem för samhället, leder till smärta och lidande hos patienterna. Trots mycket vetenskaplig fakta om ämnet fortsätter prevalensen av trycksår att vara alltför hög. LÄS MER