Sökning: "trycks"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet trycks.

 1. 1. Jämförelse av portrycksmätning i Uppsalalera mellan portrycksmätare och dissipationstest

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :David Ahlgren Mattsson; [2019]
  Nyckelord :dissipation test; pore pressure; Cone penetration test; pore pressure measurement; dissipationstest; portryck; CPT-sondering; portrycksmätning;

  Sammanfattning : Portrycket är en viktig parameter för att bestämma jordens egenskaper, såsom dränering, permeabilitet och stabilitet (då portrycket har en påverkan på den effektiva spänningen i jorden). Portrycket kan mätas med portrycksmätare men det kan även mätas under ett Cone penetrating test (CPT) med ett s.k. dissipationstest. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i betongens härdningsprocess : Lämplighet enligt den europeiska och svenska standarden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jarjes Sadi; Safaa Aqel; [2019]
  Nyckelord :Concrete; cement; compressive strength; water-bearing concrete; curing of concret; Betongens tryckhållfasthet; luftlagrad betong; vattenlagrande betong; svensk standard; Europeisk standard;

  Sammanfattning : Betongindustrin ska enligt standard, varje vecka gjuta minst en kub per betongfamilj för att avstämma att hållfastheten som tillverkas inte understiger hållfastheten som kunden efterfrågat. Hållfastheten får inte vara lägre än den efterfrågade, men ingen standard påpekar hur mycket den kan överstiga. LÄS MER

 3. 3. Wear and degradation of Co, Fe and Ni-based cemented carbides against sandstone and granite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Felix Jacobson; [2018]
  Nyckelord :Cemented carbide; mining; drilling; granite; sandstone; mine water; wear; degradation; tribology; tribochemical; cobalt; nickel; iron;

  Sammanfattning : This diploma work is performed at Sandvik Mining and Rock Technology, Rock Tools division, a world-leading mining equipment manufacturer. The aim is to study the wear of cemented carbide rock drill inserts worn against granite and sandstone countersurfaces, with focus on the impact of binder phase composition and flushing agent chemistry. LÄS MER

 4. 4. Plektrumteknik på elgitarr : en kvalitativ studie om tre elgitarrlärares pedagogik avseende plektrumteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :David Bergner; [2018]
  Nyckelord :electric guitar; electric guitar tuition; plectrum; electric guitar technique; ergonomics; elgitarr; elgitarrundervisning; plektrum; elgitarrteknik; ergonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elgitarrlärare går tillväga när de undervisar i elgitarrspel med plektrum och vilka de största tekniska utmaningarna är som uppkommer för studenten. Datainsamlingen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med tre erfarna elgitarrpedagoger. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Big Data som tillgång: Hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Felix Bergdahl; Alexander Sand; [2018]
  Nyckelord :Big Data; Key Performance Indicators; Information Overload; Business and Economics;

  Sammanfattning : Big Data har kommit att bli ett populärt begrepp som av många ämnar beskriva de enorma mängder data som dagligen genereras av olika tekniska apparater. I takt med att mängden data ökat har fler organisationer börjat se dessa mängder som potentiellt värdefulla tillgångar, där mantrat trycks vara ”mycket data leder till bättre beslut”. LÄS MER