Sökning: "trygghet larm"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden trygghet larm.

 1. 1. Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2021]
  Nyckelord :visselblåsning; whistleblowing; rapporteringskanaler; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; EU-direktiv; privat sektor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. LÄS MER

 2. 2. Tanken är att vi ska få ner luft i patienten, och det är snabbt. : En kvalitativ intervjustudie kring sjuksköterskan i ambulansens upplevelse av luftvägshantering och stöd.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Björn Gagner; Tim Zander; [2021]
  Nyckelord :Airway management; ambulance nurse; anesthesia nurse; EMS; nurse; prehospital; qualitative interview study; support; team spirit.; Ambulanssjuksköterska; anestesisjuksköterska; kvalitativ intervjustudie; luftvägshantering; prehospital; sjuksköterska; stöd; teamkänsla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Adekvat andning är grundläggande för liv. Att kunna utföra luftvägshantering är därför en kunskap sjuksköterskan måste besitta. I regionen där studien genomförts kan anestesisjuksköterskeresurs medfölja ambulans vid larm om andnings- eller luftvägsproblematik. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstens förmåga vid IVPA (i väntan på ambulans) : En studie om räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Backes; [2020]
  Nyckelord :I väntan på ambulans; IVPA; Räddningstjänst;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. LÄS MER

 4. 4. Skräckblandad förtjusning : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskans erfarenhet av vårdandet i samband med prehospital förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fredrik Wikander; Anna Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :prehospital förlossning; vårdandet; ambulanssjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Förlossningsvården i Sverige har under de senaste åren centraliseras, vilket medfört längre transporter för gravida kvinnor att färdas till förlossningsklinik. Tidigare forskning visar att långa avstånd till förlossningskliniker är en vanlig bakomliggande orsak till prehospitala förlossningar. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelser av välfärdsteknik i hemmet - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Hodén; Pernilla Holm; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; monitoring system; older people; positioning alarm and robot.; Digitala larm; litteraturöversikt; robot; upplevelser; äldre personer och övervakningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medelåldern hos den äldre befolkningen har ökat och många äldre har som önskemål att få bo kvar i sina hem. Detta medför ett behov av fler anställda inom äldreomsorgen. LÄS MER