Sökning: "trygghetsmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet trygghetsmätning.

 1. 1. Gender Based Perception of Safety : An exploratory among Stockholm residents

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Norio; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A city is considered to be safe when people can move freely, without being concerned about being subjected to any crime. CPTED is a way to work with crime prevention in the society. Although safety and security are two distinct concepts, they can interact with each other in the work towards a more sustainable society. LÄS MER

 2. 2. "Det kan ju hända vad som helst." En trygghetsmätning i Kristianstad centrum.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Cronholm; Emma Hägerklint; [2017]
  Nyckelord :Centrum; Fokusgruppsintervju; Trygghetsmätning; Otrygghet; Webbenkät; City center; Fear of crime; Focus group; Measuring fear of crime; Web survey;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att studera tryggheten i Kristianstad centrum. Detta sker via en webbaserad enkät samt genom en fokusgruppsintervju. Respondenterna och deltagarna är över 18 år och alla rör sig i Kristianstad centrum. LÄS MER

 3. 3. Trygghetsmätning bland studenter i Malmö - upplevd trygghet och upplevd risk att utsättas för brott i närvaro av polis

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nathan Henriksson; Johannes Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Enkät; Malmö; Otrygghet; Polisnärvaro; Risk för brott; Studenter; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning undersöka om närvaron av poliser har någon påverkan på den upplevda tryggheten och upplevda risken att bli utsatt för brott bland studenter på fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. En enkätundersökning med hjälp av bilder i trygga respektive otrygga miljöer med respektive utan polisnärvaro har genomförts bland 114 studenter. LÄS MER

 4. 4. Trygghet i Stockholms stadsdelar : En kvantitativ studie om anledningar till skillnader i trygghetskänsla

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anita Karlsson; Susanne Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Trygghet; Rädsla för brott; Stockholm; Brottsoffer; Broken Windows; Defensible Space;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare än andra grupper. LÄS MER

 5. 5. Polisens kunskap – allmänhetens trygghet En utvärdering av polisområde Älvsborgs trygghetsmätning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Mia Lenjesson; [2012-06-21]
  Nyckelord :Safety; Questionnaire methodology; Response rates; Reassurance policing; Social disorganization;

  Sammanfattning : Aim is to investigate from a criminological perspective how the safety questionnaire in Älvsborg police district can be improved theoretically and methodologically, in order for the questionnaire to effectively measure criminal victimisation, concern about crime, safety and confidence in the police.1. LÄS MER