Sökning: "tuan tran"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tuan tran.

 1. 1. Preferable levers of control between management levels in post-merger integration context - A case study in an Asian factory of a multinational corporation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tuan Tam Tran; Gejsi Bendo; [2021]
  Nyckelord :Management control system; Levers of Control; Strategy; Organizational structure; Middle Management; Post-merger integration; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines Management Control Systems in post merging situations. The company which is the case study has restructured its organization by merging two divisions. Hence, the purpose of the thesis is to investigate how the Management Control System has been changed after integration. LÄS MER

 2. 2. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER

 3. 3. The Adverse Side-Effects of Negative Interest Rate Policies on Banking Stability

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Szvoboda; Dung Tran Tuan; [2018]
  Nyckelord :Banking stability; Negative Interest Rate Policy NIRP ; Financial Soundness Indicators FSIs ; Panel Regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate banking stability in countries where Negative Interest Rate Policies (NIRPs) are implemented, then study this stability by examining the relationships between policy interest rates and indicators of not only banking profitability but also capital adequacy, asset quality, and liquidity. The dataset used are the Financial Soundness Indicators (FSIs) collected by the IMF, which are mainly used for measuring the economic stability among countries. LÄS MER

 4. 4. The effect of experimental stress on masseter muscle pain sensitivity, cortisol level and autonomic parameters in healthy subjects

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Andreas Tran; Tuan Bui; [2013]
  Nyckelord :Analgesia; Analgesic Opioid; Craniomandibular disorders; Hydrocortisone; Stress Psychological;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att utvärdera om experimentell psykologisk stress påverkar smärtkänsligheten i massetermuskeln, kortisolkoncentrationen i saliv, blodtryck och puls hos kvinnor. Material&Metod: 15 friska kvinnor deltog i studien (medelålder 23.7±2.3 år). LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av en bågbro i trä - jämförelse av handberäkningar och Finita Element Metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Jimmy Tran; Anh Tuan Tran; [2012]
  Nyckelord :Arch bridge; timber bridge; stress laminated timber deck; FEM; hand calculation; plate model; shell element; frame element solid element.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the past it was common to build in timber but in the last 150 years, steel and concrete in particular have been the dominating material in bridge-buildings. This is mainly due to not having mastered the timber construction to the same extent as steel and concrete. LÄS MER