Sökning: "tube transport"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden tube transport.

 1. 1. Påverkan på blodgassprutor som transporterats i rörtransportsystemet MC-2000

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Toresson; [2019]
  Nyckelord :Blood gas analysis; pneumatic tube transport system; potentiometry; amperometry; spectrophotometry; Blodgasanalyser; rörtransportssystem; potentiometri; amperometri; spektrofotometri;

  Sammanfattning : Blodgassprutor beställs för att undersöka en patients syra-bas-status, laktatkoncentration och elektrolytkoncentration. Några orsaker till balansrubbningar kan vara trauma, syrebrist, infektion, intoxikation eller svält. LÄS MER

 2. 2. Genomgång och analys av alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Isaksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport återger det arbete som syftat till att gå igenom och analysera alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål med det primära målet att eliminera risken för metallspånskontaminering. Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 3. 3. Energilagring i vätgas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marcus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Energi; lagring; vätgas; vindkraft; solkraft; energilagring; Västerbotten; Norrbotten; elmarknad; elbilar; vätgasbilar; bränslecell; biogas; vätgaseldning; fjärrvärme; framtid; Green Exergy;

  Sammanfattning : Det råder koncensus bland klimatforskare världen över att en omställning från fossila bränslen till mer klimatneutrala alternativ måste ske i energiproduktionen om det ska gå att hejda den globala uppvärmningen. Ett alternativ för att lyckas med detta är att producera energin från förnybara energikällor som vind och solkraft. LÄS MER

 4. 4. Transportera torra biofibrer i en luftström : Genom praktiska försök och mätningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andrée Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sliperiet vid Konstnärligt campus driver ett projekt som heter +Project. +Project drivs tillsammans med en rad olika partners och sponsorer. Ett av målen med projektet är att vidareförädla biofibrern genom att använda fibrerna som fyllnadsmassa till 3D-printing. LÄS MER

 5. 5. Ledlösning till Kiruna Wagons Helix Dumper Wagon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonathan Petersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A high degree of wear has been identified in the hinge between load cube and underframe on one of Kiruna Wagons freight cars. The wagon is mainly used in the transport of iron ore, which means that it operates in a very dusty environment. The excessive wear results in an increased service demand and high downtime of the wagon. LÄS MER